dinsdag 26 mei 2015

ILO-rapport over de bezette gebieden

Zoals elk jaar komt ook in 2015 een ILO-rapport uit over de situatie van de arbeiders in de bezette gebieden.
Titel: The situation of workers of the occupied Arab territories
Hier: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_368279.pdf
Het rapport zal aan de orde komen tijdens de komende ILO Conferentie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.