woensdag 14 juni 2017

ILO-Conferentie 2017: Toespraak Catelene Passchier

De toespraak gaat over twee rapporten die de Directeur Generaal van de ILO Guy Ryder aan de ILO Conferentie heeft voorgelegd. Een over de omschakeling naar een Groene economie en een rapport over de situatie van Arabische werknemers in de door Israëls bezette gebieden. 
- Ze noemt in haar speech ook de FNV inspanningen voor een Eerlijke Omschakeling en bepleit meer aandacht voor de sectoren en
- voor IMVO (met dank aan de inhoudelijke input van Els Bos).
IMVO is Internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Ook wijst ze op de gevolgen voor vrouwen van de klimaatverandering.
Ze vraagt de ILO om zich in te spannen dat er een einde komt aan de bezetting en dat de rechten van Palestijnse werknemers worden gerespecteerd.
Zeer verrassend daar ze het onderwerp Palestina en de Palestina-werkgroep zoveel als mogelijk als FNV-vice-voorzitter (onder het vorige bestuur) vermeed.
  
Shaher Saed , de voorzitter van de Palestijnse vakbond PGFTU  is gisteren, net als Catelene Passchier, gekozen in het Bestuur van de ILO.
Referenties:
https://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/fnv-internationaal/nieuws/nieuwsarchief/2017/juni/toespraak-passchier-over-groene-economie-iloconferentie/
en
https://www.fnv.nl/site/over-de-fnv/fnv-internationaal/1040331/speechCatelen_Passchier_ILO_12juni2017.pdf
en

woensdag 7 juni 2017

ITUC OnLine - Palestine: 50 Years of Occupation a Stain on Human History


Van: ITUC Press [mailto:press@ituc-csi.org]
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 16:29
Aan: ITUC Online
Onderwerp: Palestine: 50 Years of Occupation a Stain on Human History - ITUC Online

INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION
ITUC OnLine 
 
Palestine: 50 Years of Occupation a Stain on Human History

Brussels, 7 June 2017 (ITUC OnLine):  This week marks 50 years of Israel’s occupation of Palestine, in violation of international law.  Three generations of Palestinians have now suffered under the occupation, which continues to flagrantly deny their fundamental rights and deprives them of the opportunity to build better lives for themselves and for coming generations.
  
In the words of United Nations Secretary-General António Guterres, the continued occupation is “an unmistakable message to generations of Palestinians that their dream of statehood is destined to remain just that: a dream; and to Israelis that their desire for peace, security and regional recognition remains unattainable.
  
“Generation after generation of Palestinians have been compelled to grow up and live in ever more crowded refugee camps, many in abject poverty, and with little or no prospect of a better life for their children.
  
“Continued settlement construction and expansion, violence and incitement, and the illicit arms build-up and militant activity in Gaza risk creating a one-state reality that is incompatible with realising the legitimate national and historic aspirations of both peoples.”
  
The ITUC calls on the international community to renew efforts to bring Israel to the negotiating table to end the occupation and to realise a two-state solution according to the 4 June 1967 borders in line with the relevant United Nations Resolutions.  The ITUC also demands the removal of all the illegal settlements, and reiterates that economic relations with the settlements sustains their existence in violation of international law.  The only way to ensure peaceful co-existence of two sovereign states is through negotiation, and it is incumbent on governments around the world to do all in their power to bring that about.
   
See also: ITUC 2014 Congress Statement (Peace and Democracy)
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-3co_e_5-congressstatement-en-210x297-140630.pdf
  
The ITUC represents 181 million workers in 163 countries and territories and has 340 national affiliates.

  
For more information, please contact the ITUC Press Department on +32 2 224 03 52 or mailto:press@ituc-csi.org