maandag 4 december 2017

Video over 'leven zonder water in Gaza' / en zie Public Services International

Video: Life without water in Gaza

The Electronic Intifada 29 November 2017


“We live in an area where there is no water,” says Ibrahim al-Majaida, a
resident of al-Mawasi, an agricultural area near Khan Younis in the southern
 Israeli-occupied Gaza Strip.
The average Palestinian family in Gaza receives running water only four to 
six hours, every three to five days, due to chronic electricity shortages resulting
from Israel’s decade-long siege.
This forces many to buy water from expensive and unregulated private sources.
“We travel two kilometers to bring water to our homes,” al-Majaida says.
More than 96 percent of Gaza’s water supply is unsafe for drinking.
Desalination plants are functioning at 15 percent of their capacity due to
electricity shortages.
The diminished capacity of water and wastewater treatment facilities
means that 108 million liters of raw sewage are being dumped into the 
Mediterranean Sea every day.
The disrupted operation of treatment facilities has led to sewage spills
in various areas of Gaza, such as al-Mawasi.
“Even plants and vegetables don’t survive in it because of the contamination,
” says Rasha al-Majaida, another resident of al-Mawasi. “Not even birds
drink from it.”
Video by Ruwaida Amer and Sanad Abu Latifa.
https://electronicintifada.net/content/video-life-without-water-gaza/22421?

-----------

Plus http://www.world-psi.org/en/issue/water-and-sanitation

Clean water and sanitation – recently recognised by the United Nations
 as basic human rights – are critical to good health. They help prevent 
disease. Yet billions of people have no ready access to safe water. It is an
 essential service that governments must provide to protect their 
citizens and serve their common good.

---------

zaterdag 2 december 2017

No more business as usual

Teken de petitie: geen samenwerking meer met bedrijven die bijdragen aan Israëls kolonisering van Palestina.
Petitie: stop de Nederlandse betrokkenheid bij de illegale kolonisering van Palestina. 
The Rights Forum is een petitie gestart die een einde moet maken aan de Nederlandse samenwerking met bedrijven die betrokken zijn bij de illegale kolonisering van de door Israël bezette Palestijnse gebieden. In de petitie wordt opgeroepen tot een rechtvaardig regeringsbeleid:
De Nederlandse overheid doet geen zaken met dergelijke bedrijven. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv verleent geen diensten aan dergelijke bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt door de overheid met nadruk aangeraden afstand te bewaren tot dergelijke bedrijven.

Partners in onrecht

De Nederlandse overheid, met in haar kielzog het Nederlandse bedrijfsleven, doet zaken met bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische kolonisering van Palestijns gebied. Die kolonisering vormt een ernstige schending van het internationaal recht en de mensenrechten, en wordt algemeen beschouwd als belangrijk obstakel voor vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. Om die reden wordt zij scherp veroordeeld, onder meer door de Nederlandse regering, de EU en de Verenigde Naties.
Die herhaalde veroordeling heeft echter nooit geleid tot consequent gedrag. Integendeel. Nog steeds wordt door Nederland – overheid en bedrijfsleven – samengewerkt met bedrijven waarvan Nederland zélf vindt dat hun activiteiten bijdragen aan onrecht.
Dat onrecht is groter dan de gemiddelde Nederlander zich realiseert. Het omvat onder meer de verdrijving van Palestijnse gemeenschappen, diefstal van Palestijns land en grondstoffen, dagelijks geweld van het Israëlische leger en kolonisten, en de instelling van een regime met verschillende rechtsstelsels voor verschillende bevolkingsgroepen.

De zaak-Shufersal

Die situatie heeft zich kunnen bestendigen omdat de buitenwereld heeft nagelaten in te grijpen. The Rights Forum vindt dat dat moet veranderen. Nederland dient zijn banden te verbreken met bedrijven die aantoonbaar zijn betrokken bij structurele schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. Het huidige ‘ontmoedigingsbeleid’ schiet in dit opzicht ernstig tekort.
In november werd dat opnieuw duidelijk. Uit journalistiek onderzoek bleek dat de Nederlandse overheid een samenwerking was aangegaan met het Israëlische supermarktconcern Shufersal. Dat bedrijf doet op grote schaal zaken in de illegale kolonies en zou volgens alle criteria voor fatsoenlijk beleid gemeden dienen te worden. Desondanks ging de Nederlandse ambassade in Tel Aviv met Shufersal in zee en werden Nederlandse bedrijven bij de samenwerking betrokken.

Rechtvaardig beleid

De zaak-Shufersal is symptomatisch voor het Nederlandse beleid: enerzijds wordt schande gesproken van de Israëlische kolonisering, anderzijds wordt die gedoogd en gefaciliteerd. Sterker, er wordt geld aan verdiend door Nederlandse bedrijven en pensioenfondsen, die zich verschuilen achter het inconsequente Haagse beleid.
The Rights Forum wil dat dit verandert – dat rechtvaardigheid het wint van politieke en handelsbelangen, en dat de Palestijnse bevolking in bescherming wordt genomen tegen ‘foute’ bedrijven die profiteren van Israëls politiek van bezetting en kolonisering. Vandaar de slogan ‘No more business as usual’: geen zaken meer met bedrijven die betrokken zijn bij de kolonisering van Palestina.
Daar is nog een andere reden voor. In juni 2017 duurde de Israëlische bezetting van Palestina – en de kolonisering die er het doel van is – vijftig jaar. Die onvoorstelbare mijlplaal mag niet zonder betekenis blijven, maar dient aanleiding te zijn tot een rechtvaardig beleid.
Teken de petitie: No more business as usual