zondag 26 februari 2017

Corrie van Brenk: In FNV verband discussie waarbij uitgangspunt is dat bezetting van Palestina onrechtmatig is (*)

Inderdaad, zaken doen in de bezette gebieden buiten de 'autochtone' bevolking om is onrechtmatig, aldus de consensus en herbevestiging op de MENA-conferentie van 17 januari.
Een drukbezochte workshop over Palestina en IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) had dat ondermeer als uitkomst, opnieuw.
Zie ook 
http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2017/01/speech-van-ghada-abu-ghalyoun-op-de.html 
en
http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2017/01/de-mena-werkconferentie.html.
 
Het is in lijn met tenminste het AbvaKabo-deel van de FNV, dat ook de taak heeft Divestment voor haar Publieke Diensten deel (Overheid, Publiek Belang, Zorg en Welzijn) door te pakken en uit te werken. Versterking van de Palestijnse economie hoort daarbij.
Ter herinnering: http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2012/12/anan-qadri-met-abvakabo-sjaal-op-psi.html

 
Bron : https://twitter.com/CvanBrenk/status/821365013118074880/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
  
De FNV meldde https://www.fnv.nl/over-fnv/geen-boycot-van-israel in snelle reactie op  http://www.cidi.nl/fnv-geen-boycot-van-israel/
  
Het verslag van en overleg over de conferentie moet nog komen, terwijl Mustapha Tlili meldde dat 'Netanyahu is acting currently for a Jewish state: it is a racist vision on the solution of 2 states'.
Racistisch, Israel .....
Zie http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2017/01/de-mena-werkconferentie.html.
  
Israel's racisme is echter niet nieuw, 
zie ondermeer http://www.alternativenews.org/index.php/comment/151-apartheid-fascism-but-mostly-colonialism.
  
Racisme en kolonialisme is één van de speerpunten van de vakbeweging, aldus de grondslag van de FNV https://www.fnv.nl/over-fnv/organisatie/statuten-en-verslagen/grondslag-fnv/ waar verwezen wordt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
De herdenking van de februaristaking van 1941, mede door de FNV, deed ook hier aan denken.

woensdag 8 februari 2017

25 februari 2017 - Herdenking februaristaking 1941 / toen en nu, nationaal en internationaal

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/senioren/activiteitenkalender-senioren/1295666/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-nieuwsbrief-8-februari-2017

Begin 1941 werd de Duitse pressie op het hele politieke en economische leven steeds brutaler. Anti-joodse maatregelen werden steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari trapten SD-ers en WA-ers in de Jodenbuurt de deuren van huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge Joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.
  
De toen illegale CPN (Communistische Partij van Nederland) riep de bevolking op in verzet te komen tegen de Jodenvervolgingen. In de tweedaagse staking die daarna volgde, op 25 en 26 februari 1941, speelde het overheidspersoneel een belangrijke rol. De staking werd namelijk begonnen door gewone tramconducteurs, stratenmakers en vuilnismannen. Hun voorbeeld werd gevolgd door meer dan 300.000 mensen. Ambtenaren, arbeiders, winkeliers en scholieren in Amsterdam, Utrecht, de Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland kwamen in verzet tegen de vervolging van onze Joodse landgenoten. Zij streden, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers van het overheidspersoneel gestraft en sommigen zijn zelfs geëxecuteerd.
 
Nu, 76 jaar later, staat deze Februaristaking nog steeds symbool voor de strijd tégen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en vóór solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Door hier stil bij te staan herdenken we de stakers van toen en geven wij tegelijk aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven. Want ook in deze tijd kunnen we niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, mishandeld en vervolgd omdat ze tot een bepaalde groep horen. 
  
Met dit in gedachten roept het Amsterdamse FNV-comité “Herdenk de Februaristaking” je op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, voorafgaand aan het defilé langs de Dokwerker.

Progamma

  • 14.30 uur: Boekmanzaal van de Stopera open
  • 15.00 – 15.10 uur: welkom en opening door Guus Duppen (voorzitter comité)
  • 15.10 – 15.30 uur: bijdrage door Han Busker, lid Dagelijks Bestuur van de FNV
  • 15.30 – 15.50 uur: cultureel intermezzo door het ‘Markward Smit Trio’15.50 – 16.05 uur: kleine pauze voor koffie en cake
  • 16.05 – 16.25 uur: bijdrage door René Danen, voorzitter van ‘Nederland Bekent Kleur’
  • 16.25 – 16.30 uur: sluiting bijeenkomst door Guus Duppen
  • 16.30 – 16.45 uur: Kranslegging door Ko Hartman (lid van ons comité, voorzitter Lokaal Netwerk) bij herdenkingsplaquette van Abvakabo FNV in binnenstraat (Putsgang) van Stopera

Boekmanzaal van de Stopera, Waterlooplein 28, Amsterdam

Begin om 14:30 uur.

==============================================

P.S.
Nadat Adolf Hitler op 30 januari 1933 in Duitsland rijkskanselier werd (https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/55/de-machtsovername-van-adolf-hitler) werd ook vrij meteen de politieke oppositie in kamp Dachau bij München gevangen gezet of vermoord.
Op 30 maart 1933 maakt Himmler op een persconferentie de oprichting van het concentratiekamp Dachau bekend. Bericht in de Münchener Neuesten Nachrichten: "Een concentratiekamp voor politieke gevangenen bij Dachau. In dit kamp, met een capaciteit van 5.000 personen, zullen alle communisten en socialisten die de veiligheid van de staat in gevaar brengen, worden samengebracht."
Zie ondermeer  http://www.dachau.nl/

==============================================

donderdag 2 februari 2017

Verklaar de VOG van toepassing op alle 'nederzettingenhandel'

De wat, hoor ik velen denken.
De VOG, de Verklaring Omtrent Gedrag!
De Volkskrant schrijft er vandaag 2 februari over in een stuk van Elsbeth Stoker. Niet - nog - over de 'nederzettingenhandel' (van dat Israelisch kolonialisme, je weet wel) maar dat is een kwestie van tijd. En wil, ook wel.
Zo worden bijvoorbeeld delictplegers of oud-veroordeelden gestraft door ze geen baan te geven.  Geweld, diefstal, dat soort dingen. Typisch wat ook bij de nederzettingen en al wat daarmee te maken heeft dagelijks gebeurt, al vele jaren.
Er is ruim ervaring mee. .....

WL