vrijdag 30 mei 2014

ABP-brievenactie tijdens Congres van AbvaKabo FNV 27-5-2014, AbvaKabo in Actie

De Palestinawerkgroep verzamelde op het congres 88 ondertekende brieven aan het ABP. Brieven die ABP oproepen om het voorbeeld van pensioenfonds PFZW te volgen, en niet langer te investeren in banken die de Israelische bezettings- en kolonisatiepolitiek mede mogelijk maken.
Zie ook ABP blijft investeren.

Net getekend

Brochure van Palestinawerkgroep ter tafelAan:    ABP bestuur
t.a.v. Bestuurscommissie Beleggingsbeleid


Bestuursbureau
Beukenhorst
Coriovallumstraat 46
6411 CD Heerlen

Odijk, 27 mei 2014.
 

Geacht bestuur,

Ondergetekende, betrokkene bij het pensioenbeleid van ABP, maakt hierbij onze grote zorg kenbaar aangaande het recente nieuws rondom de investeringsactiviteiten van pensioenfonds ABP. Volgens recent nieuws volhardt het ABP te blijven investeren in bedrijven die de mensenrechten en het internationaal recht schenden. Het ABP investeert 37 miljoen euro in aandelen in Israëlische banken en bedrijven die medeplichtig zijn aan de illegale Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en het faciliteren van nederzettingen  aldaar.
Dit betekent dat geld afkomstig van ons, werknemers bij de overheid  e.d,. indirect door ABP wordt geïnvesteerd in Israëls illegale nederzettingen, discriminerende wetgeving richting Palestijnse inwoners van Israël, de permanente isolatie van Gaza, en de bouw van een illegale apartheidsmuur. Dit is strijdig met de onze taakopvatting m.b.t.  publieke taak die wij als werknemers bij de overheid hebben.
In 2005 heeft de Palestijnse bevolking opgeroepen tot Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) van Israël. Gerepresenteerd door meer dan honderd civiele en maatschappelijke organisaties roept zij op tot:
1) Een einde aan de bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied en een ontmanteling van de Muur;
2) Erkenning van de fundamentele rechten van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël als volledig gelijkwaardig;
3) Respect, bescherming en promotie van de rechten van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en eigendom als aangeduid in VN resolutie 194.
Banken zoals Hapoalim, Le’oemi en Mizrachi Tefachot, waarvan ABP 37 miljoen euro aan aandelen bezit, kunnen officieel geboycot worden volgens de Palestijnse Nationale Boycot Commissie. Deze oproep blijft relevant zolang Israël zich niet houdt aan internationale wetgeving en verdragen. De Europese Unie, de UN Human Rights Council en andere internationale lichamen hebben richtlijnen opgesteld en resoluties aangenomen die zich uitspreken tegen de illegale bezettingspraktijken van Israël. De nieuwe Europese richtlijnen zullen ook bij de European Investment Bank aandringen haar leningen aan grote banken zoals Hapoalim en Mizrachi Tefahot stop te zetten vanwege hun activiteiten in de Bezette Gebieden en branches in illegale nederzettingen.  ABP kan hierbij niet achterblijven.
Momenteel is het werknemers in de publieke sector onmogelijk zich te onttrekken aan deelname in het ABP. Daarom doen wij een appel op u tot desinvestering van ons geld uit Israëlisch banken en bedrijven.
Desinvestering houdt in:
1) Een stopzetting van aandelen en fondsen bij bedrijven die medeplichtig zijn in het schenden van het Internationaal Recht, Mensenrechten en de rechten van de Palestijnse bevolking in Israël;
2) Verzekeren dat portfolio’s en publieke fondsen niet gebruikt worden om de diensten en producten van dergelijke medeplichtige bedrijven en banken aan te schaffen en/of te financieren;
3) Invulling geven aan verantwoord ondernemerschap.
Wij dringen ABP erop aan in de voetsporen van pensioenfonds PGGM te treden. PGGM heeft haar richtlijnen van Verantwoord Investeren gevolgd en is tot de conclusie gekomen haar investering in Israël stop te zetten:
“PGGM said the decision followed years of discussions with the banks and that it considers the settlements unethical because of the International Court of Justice’s 2004 advisory opinion that found they were an illegal violation of Palestinian rights”
Als gewetensbezwaarde m.b.t de besteding van ons geld moedig ik ABP aan een verantwoorde en menselijke stap te zetten. Een stap die wetsovertredingen en een overschrijding van Internationaal Recht de rug toekeert. En een stap die aan de juiste kant van de geschiedenis staat.

Hoogachtend,
En nu jij ook tekenen!

P.S.
 The report aims to provide recommendations for Dutch institutional investors on how to assess investments related to the occupation of the palestinian territories...The recommendations can however also be applied to other cases related to an occupied territory...[refers to Africa-Israel Investments, Caterpillar, Danya Cebus, Dexia, Elbit System, G4S, HeidelbergCement, Hewlett-Packard, Mekorot, Motorola, PGGM, Posco, Riwal, Royal HaskoningDhV, Shikun & Binui, Sodastream, Veolia, Vitens, Volvo, Zoko]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.