vrijdag 29 oktober 2010

Handige weblinks bij de conferentie

Palestina

ABVAKABO heeft sinds jaren een Palestina-werkgroep, nu met weblog
http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.com/
Versterking van de Palestina-solidariteit is ‘het’ focuspunt; voor informatie of aanmeldingen: lotvanbaaren@fastmail.fm en w.lankamp@hccnet.nl

Hierna enkele relevante weblinks met focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dus op het op geen enkele wijze betrokken zijn bij investeringen in ‘de bezetting’.

De Palestijnse Civil Society Call: een oproep tot BDS van 9 juli 2005, gesteund door plm. 170 maatschappelijke organisaties waarbij de PGFTU
http://www.bdsmovement.net/
Deze actieoproep dateert van precies één jaar na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag over ‘de Muur’.

ABVAKABO's Solidariteitsverklaring van 29 november 2007 belooft
1 - de contacten met Palestijnse collega's te intensiveren;
2 - de situatie voor de Palestijnse collega's te helpen verbeteren door druk uit te oefenen op Israël om te voldoen aan de eisen die door het internationaal recht worden gesteld;
3 - onze regering en parlement aan te spreken op de grondwettelijke verantwoordelijkheid om het internationaal recht te bevorderen.

Midden-Oosten-conferentie FNV 1 juli 2009, vnl. door ABVAKABO georganiseerd
- MO-studiemiddag

http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/weblogedithsnoey/midden-oosten-studiemiddag
“De discussie startte met een oproep vanuit de zaal tot een boycot van Israël. Wij hebben toegelicht dat wij ons aansluiten bij het beleid van de internationale ITUC en niet oproepen tot een boycot maar onze energie vooral willen richten op een verdere versterking van de publieke sectorbond om op die manier de kwaliteit van het bestaan van werkers in de publieke sector te verbeteren.”
“De secretaris generaal (PGFTU) geeft klip en klaar te kennen hier geen voorstander van te zijn maar zegt zich wel te kunnen voorstellen dat een boycot van Israëlische producten uit de nederzettingen overwogen zou kunnen worden. Volgens hem is in de EU heel goed bekend waar de producten vandaan komen.” Een opmerkelijke verklaring gegeven de handtekening van de PGFTU onder De Palestijnse Civil Society Call (zie hierboven)
“Op onze vraag of wij door middel van seminars en andere bijeenkomsten een rol van betekenis kunnen spelen, wordt ontkennend beantwoord. Dat hebben ze niet nodig.”

IS- en MVO-discussie binnen ABVAKABO, zie site Bondsraad
Moties betreffende Internationale Solidariteit en betreffende  investeringen pensioenfondsen in de Israëlische bezetting
“Besluit: Op het congres 2010 Internationale Solidariteit een thema te laten zijn en vertegenwoordigers uit ABVAKABO’s focusgebieden (Zuidelijk Afrika, Palestina, Balkan) daaraan te laten deelnemen” werd omgevormd tot de Internationale Solidariteitsdag van 30 oktober 2010
én
“Besluit: Alles in het werk te stellen om onze pensioenfondsen niet in “de bezetting” te laten investeren; het bondsbestuur dat te laten uitvoeren en daarover aan de BR te rapporteren” werd aangehouden, daar dit Bondsbeleid is.

Reactie op aangehouden motie
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/bondsraad/222333/245007/.pdf
En het antwoord van de Palestina-werkgroep
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/bondsraad/222175/222223/.pdf
Op deze brief moet nog antwoord komen, de vragen blijven dus nog staan.

Verslag Amman-workshop juni 2010
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/bondsraad/222253/251505/.pdf
Enkele conclusies: Niet investeren in de bezetting. Boycot van producten uit de nederzettingen. Internationale bezoeken aan Palestina en wederzijdse trainingen. De rol van Nederlandse Multinationals goed in kaart brengen. Netwerken tussen werknemers in Nederland en het Midden Oosten.

IVV-resolutie juni 2010 (Internationaal Verbond van Vakbonden)
http://www.ituc-csi.org/resolution-on-democracy-peace.html
Bijna de helft van de 21 punten gaat over Palestina-Israel, een aansporing voor ons!

Russell Tribunal on Palestine, Londen november 2010
Over Corporate Complicity
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/
Deelname vanuit de FNV-bonden ligt hier voor de hand; er wordt onder andere de casus van onze pensioenfondsen en hun investeringen besproken.

ACHTERGONDINFORMATIE

Overzicht Palestijnse Vakbonden
T.b.v. oriëntatie gemaakt door de Friedrich Ebert Stiftung

Maatschappelijk verantwoord onderdrukken, De Groene 7-10-2009
Hoogwerkers versus mensenrechten in IsraëlIn de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever is een soort juridisch niemandsland ontstaan. Dat trekt bedrijven aan. Een Nederlandse firma is nauw betrokken bij het schenden van mensenrechten.
http://www.groene.nl/2009/41/maatschappelijk-verantwoord-onderdrukken
De Dordtse kranenverhuurder Riwal werkt(e) mee aan de bouw van de Israëlische muur, door  het Internationaal Gerechtshof in Den Haag illegaal verklaard en voor Nederland (destijds minister Bot) in strijd zijn met de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Situatie werknemers en vakbeweging in het Midden-Oosten scherper in beeld
http://www.fnvprojecten.nl/nederlands/nieuws/werknemers_en_vakbeweging_middenoosten_scherper_in_beel.asp

Follow the Money, is een klassieke vakbondsleus bij alle medezeggenschap (er destijds ingehamerd door de helaas overleden ABVAKABO-bestuurder Jaap Bartels).
WhoProfits? brengt in kaart wie er verdienen aan de Israelische bezettingspolitiek

http://www.whoprofits.org/

Inval Nederlands bedrijf wegens hulp bij bouw muur Israël, NRC 14-10-2010

http://www.nrc.nl/economie/article2631653.ece/Inval_Nederlands_bedrijf_wegens_hulp_bij_bouw_muur_Israel

Opkomen voor demonstranten tegen ‘de Muur’, zoals Abdallah Abu Rahmah

http://www.palestina-komitee.nl/nieuws/306
Deze activist uit Bil'in is gestraft wegens zijn betrokkenheid bij het vreedzame verzet van zijn dorp tegen de illegale Israelische muur. Amnesty International noemde de veroordeling een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Maatschappelijke organisaties met voor de vakbeweging relevante dossiers
- UCP, Profundo-rapport e.d.
http://www.unitedcivilians.nl/nl/
- Keerpunt, Pensioendossiers
http://www.werkgroepkeerpunt.nl/
- NPK, Vakbondsdossier
http://www.palestina-komitee.nl/dossiers/16


De Palestina-werkgroep wil
a. de oproep tot Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) van 9 juli 2005 vanuit de
Palestijnse Civil Society en mede ondertekend door de PGFTU als uitgangspunt nemen voor haar activiteiten en de FNV met al haar bonden uitnodigen hetzelfde te doen.
b. binnen de bond de Palestinasolidariteit goed op de agenda houden en versterken alsmede leden van andere FNV-bonden inspireren.
c. de banden met de Palestijnse vakbeweging en collega's aanhalen, dat is essentieel.
d. een actieplan maken voor de aanpak van bedrijven die profiteren van de bezetting
e. alle FNV-leden oproepen om als consument geen producten uit de illegale Israëlische nederzettingen te kopen en daarvoor een voorlichtingsfolder maken
f. nagaan hoe wij kunnen leren van een groeiende groep internationale vakbonden met meer en langduriger praktijkervaring: COSATU in Zuid-Afrika, TUC in het VK, in België, …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.