woensdag 3 november 2010

Zeer geslaagde Internationale Solidariteitsdag 30 oktober

Onze Solidariteitsdag was zeer geslaagd!

Anan Qadri was door problemen met 'de papieren' (paspoort, visum, blokkades) zeer helaas niet lijfelijk aanwezig, maar overduidelijk wel via Skype bij de plenaire startsessie.


Ze sprak over kolonisten die de olijfoogst (belangrijk voor Palestijnse boeren) 'bemoeilijkten' door plukkers aan te vallen, over de immer aanwezige Israelische bezettingspolitiek waar iedere Palestijn onder lijdt en die grote werkloosheid en armoede veroorzaakt, over de ruim 600 checkpoints, maar vooral over de noodzaak dat de nationale rechten van de Palestijnen moeten worden gerealiseerd en dat daarvoor hard internationale steun nodig is. En ze noemde de belangrijke internationale steun voor de Palestijnse vakbeweging.

De workshops over het Midden-Oosten/Palestina waren samengevoegd met die over Maatschappeliijk Verantwoord Ondernemen. Zoals eerder genoemd hielden Jeff Handmaker (Erasmus Universiteit - ISS) en Sue Blackwell (Birmingham University, vakbondsactivist) inleidingen over de juridische context en over BDS-ervaringen in het VK bij de vakbeweging.
Corrie van Brenk (plv. vz) ging in op de vakbondspositie in de pensioenfondsbesturen, van belang om 'niet investeren in de bezetting' te bereiken. Lot van Baaren leidde de workshops.


Jeff Handmaker bracht een oproep/petitie in van een flinke groep medewerkers (veelal ABVAKABO-lid) bij het ISS. Dit initiatief werd omarmd en staat hier: www.iss.nl/ISRPAL
Hij wees ook op http://www.whoprofits.org/. Daar is te zien waar verdiend wordt aan de Israelische bezettingspolitiek. Geldstromen (winsten) volgen is zeer verhelderend, ook hier.

Sue Blackwell had het o.a. over oproepen van Palestijnse collega's en de solidariteitscampagne van BRICUP (http://www.bricup.org.uk/). Ze sprak over collaboratie van Israelische universiteiten en academici met de bezettingspolitiek. Saillant was het voorbeeld van Israelische academici die als soldaat bij de checkpoints 'gewoon' hun Palestijnse collega's (en studenten) tegenhouden.

Er vormt zich (men kon intekenen) een delegatie om in februari de ABVAKABO-olijfbomen te gaan planten  alsmede een groep om contact aan te gaan met Palestijnse collega's in de eigen sector.


Hier een beeld van de infostand van de Palestina-werkgroep


van de Palestijnse muziekgroep Hanien


en van de wandelgangen


Meer aanvullend verslag volgt nog, inclusief een advies vanuit de workshops.....

Op 10 december (Dag van de Mensenrechten) houdt FNV Mondiaal de conferentie Organize2Change.
Er is actietraining en ..... voor ons de mogelijkheid dat verder in te vullen in het verlengde van onze solidariteitsdag. Een 10 december vraagt daar om.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.