vrijdag 29 oktober 2010

PORTRET VAN DE PALESTINAWERKGROEP / 30-10-2010

Over de Palestina-werkgroep van ABVAKABO FNV – 30 oktober 2010
De Palestina-werkgroep heeft een kerngroep van een tiental leden: Bert Giskes, Corry Westgeest, Guus Hoelen, Kees Thieme, Lot van Baaren, Peter Drucker, Piet de Vries (FNV Bondgenoten), Purwanto, Rik Min en Wim Lankamp met versterking door George de Roos.
In totaal bestaat de groep uit inmiddels ongeveer honderd personen, een mix aan leden en belangstellenden. Driekwart is lid van ABVAKABO, een kwart van andere FNV-bonden en er is één CNV-er. Nieuwe leden en belangstellenden zijn zeer welkom.

Contactpersonen
zijn Lot van Baaren lotvanbaaren@fastmail.fm  en Wim Lankamp w.lankamp@hccnet.nl
Met enige regelmaat komt een nieuwsbrief uit en sinds kort bestaat het weblog http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.com/


De Palestina-werkgroep wil
 
a. de oproep tot Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) van 9 juli 2005 vanuit de Palestijnse Civil Society en mede ondertekend door de PGFTU als uitgangspunt nemen voor haar activiteiten en de FNV met al haar bonden uitnodigen hetzelfde te doen.
b. binnen de bond de Palestinasolidariteit goed op de agenda houden en versterken alsmede leden van andere FNV-bonden inspireren.
c. de banden met de Palestijnse vakbeweging en collega's aanhalen, dat is essentieel.
d. een actieplan maken voor de aanpak van bedrijven die profiteren van de bezetting.
e. alle FNV-leden oproepen om als consument geen producten uit de illegale Israëlische nederzettingen te kopen en daarvoor een voorlichtingsfolder maken
f. nagaan hoe wij kunnen leren van een groeiende groep internationale vakbonden met meer en langduriger praktijkervaring: COSATU in Zuid-Afrika, TUC in het VK, in België, …

De solidariteitsdag op 30 oktober
biedt een prima gelegenheid om meer leden te betrekken.
Meedoen kan zonder allerlei vergaderverplichtingen; dit wordt o.a. besproken:
1.    In november a.s. een vakbondsdelegatie uit Nederland te laten deelnemen aan het Russell Tribunal on Palestine in Londen.
Het thema is 'Corporate Complicity', de medeplichtigheid van bedrijven aan de schending van Palestijnse rechten met als gevolg: No Decent Life, No Decent Work. Aangrijpingspunten: schoning van beleggingen pensioenfondsen, de Riwal-casus zoals 14 oktober in het nieuws, VNG-optreden tegen delegatie met kolonistenleiders.

2.    In februari 2011 een delegatie met de olijfboom-campagne naar Palestina laten gaan om het ABVAKABO-bos te helpen planten.
3.    Voorjaar 2011 een BDS-conferentie houden met erbij COSATU en TUC

4.    Voorbereiding actie ‘Geen overheidsopdrachten voor foute bedrijven’

5.    Voorbereiding van een FNV-actie in 2011 tijdens de jaarlijkse internationale week tegen 'de Muur' (9 – 16 november)

6.    Intussen:
6a. contact leggen met Palestijnse collega's, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij locale overheden en utiliteitsbedrijven (water, electriciteit), aan universiteiten, etc.
6b. opkomen voor Palestijnen die – veelal al jaren – vreedzaam tegen 'de Muur' protesteren, bijvoorbeeld de casus van Abdalla Abu Rahmah (gesteund door Amnesty International) vraagt hierom!
           
Wat deed de werkgroep de afgelopen jaren?
De Palestinawerkgroep heeft haar wortels in de Werkgroep Palestijnse Vakbeweging (WPV), eind 80er jaren door leden van FNV-bonden opgericht kort na het begin van de eerste intifada.

De afgelopen vijf jaar deden leden van de werkgroep o.a. dit
·      Op 11 maart 2006 is met steun van het bondsbestuur in Londen door twee leden deelgenomen aan een Britse vakbondsconferentie over de situatie van de Palestijnse arbeiders en over het reageren op de door de PGFTU gesteunde BDS-oproep van 9 juli 2005.
·      Eind maart 2007 is de Bondsraad geïnspireerd de werkgroep samen met het Bondsbestuur een Palestina-conferentie te laten organiseren op 29-11-2007 om te bezien hoe de BDS-oproep te 'vertalen'.
·      Die conferentie kon helaas niet doorgaan (uitgesteld); wel werd via de Bondsraad een solidariteitsverklaring overgebracht op 29-11-2007 (*).
Kernboodschap was: contacten met Palestijnse collega’s intensiveren, de situatie voor de Palestijnse collega's helpen verbeteren door druk uit te oefenen op Israël om te voldoen aan de eisen die door het internationaal recht worden gesteld, samenwerken met andere bonden in FNV-verband, belangrijke ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband daarbij betrekken, onze regering en parlement aanspreken op de grondwettelijke verantwoordelijkheid om het internationaal recht te bevorderen, de hoop elkaar snel te treffen in Nederland.
In antwoord op Kamervragen sprak minister Verhagen zich uit over wat vakbonden in deze te doen en laten (consumentenboycot) hebben; deze inmenging bleef helaas onweersproken.
·      In januari 2008 bezocht een lid diverse Palestijnse collega's (op eigen initiatief) waarna Laila Sha'ar, voorzitter van 'de Palestijnse ABVAKABO' (Palestijnse Public Services Union), in oktober 2008 door drie afdelingen werd ontvangen (Groningen, Rotterdam, Terneuzen). Tevens nam zij deel aan een werkdag van de Bondsraad.
Laila Sha'ar is ook actief bij www.StopTheWall.org, een organisatie die ons immer goed herinnert aan de nog steeds genegeerde uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, aan genegeerd volkenrecht.
·      Op het extra congres van 4 maart 2008 had de werkgroep een stand en pamfletten. Congresgangers werden uitgenodigd voor een conferentie op 8 maart (Internationale vrouwendag) met als spreker vakbondsveteraan Amal Kreisheh (van Palestinian Working Women Society for Development en lid van de International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace).
·      Op zaterdagmiddag 13 december spraken we in Brussel met PGFTU's Mohammad Hazzam en Atef Saed om ons huiswerk voor het komende FNV-MO-congres zo goed mogelijk te kunnen doen. Mohammad is voorzitter van PGFTU's petro-chemische bond, Atef (journalist) is PGFTU's projectcoördinator. Beiden waren bijna een volle week de gast bij de Belgische vakbeweging, ABVV, vanwege het vierjaarlijkse ABVV-congres.
·      De uitgestelde Palestina-conferentie van 2007 zou als MO-studieconferentie in FNV-verband gehouden worden in februari 2009, nu met naast de PGFTU ook de Israelische Histadrut. Door Israel's Gaza-oorlog (de Histadrut steunde deze) werd het uiteindelijk gerealiseerd op 1 juli 2009, zij het zonder PGFTU en Histadrut.
De studieconferentie was een succes met plm. 80 deelnemers; breed werd gepleit voor BDS. De ABVAKABO-vz bezocht midden juli 2009 kort de PGFTU te Nabloes.
In de maanden voor de conferentie werd vanuit de werkgroep de FNV gevraagd een internationale humanitaire actie voor Gaza (na die Gaza-oorlog) te steunen.
·      Op 24-11-2009 zorgde de werkgroep voor een MVO-motie in de Bondsraad over 'niet investeren in de bezetting'. Het Bondsbestuur herkende de kern van de motie als bondsbeleid zodat deze motie in goed overleg werd aangehouden om erop terug te komen vanwege de uitvoering ervan (casus pensioenfondsen en beleggingen in o.a. Veolia en Alstom). Hierover is correspondentie te vinden op de site van de Bondsraad.
·      Een tweede motie pleitend voor o.a. een Palestijnse gast op het congres leidde tot de solidariteitsdag in het najaar van 2010.
·      In die Bondsraad van 24-11-2009 is tevens de olijfboom-campagne gepromoot en daarvoor geld ingezameld; het was de start van een komend voorjaar te planten ABVAKABO-bos (ruim 65 bomen inmiddels).
·      Salwa Alenat van Kav Laoved (Workers Hotline, staat Palestijnse arbeiders bij) is in december 2009 ontvangen in Delft en Amsterdam.
·      Op het Congres in mei 2010 was een Palestinastand met informatie en de foto-tentoonstelling van de olijfboomcampagne. Na een oproep van het Bondsbestuur de congresvergoeding te bestemmen voor de campagne kwam een groot bedrag binnen voor het in het voorjaar van 2011 te planten bos. Gezocht dus: deelnemers aan de bijbehorende boomplant-delegatie.
Op het Congres sloopte het Bondsbestuur met leden van de werkgroep tevens 'de Muur', nu nog op symbolische wijze. Palestijnen die al jaren vreedzaam tegen 'de Muur' protesteren worden beschoten en veelal monddood gemaakt, de recente casus van Abdalla Abu Rahmah is er één die om actie nu vraagt!
·      In juni 2010 werd deelgenomen aan een driedaagse workshop in Amman, ter voorbereiding onder andere op de internationale solidariteitsdag. Maar meer nog om het ABVAKABO-project ter plaatse steviger te maken. Het workshopverslag bevat de nodige aanbevelingen (zoals niet investeren in ‘de bezetting’ en boycotten van nederzettingenproducten) en is dus verplichte kost! (**)
·      Meerdere leden bezochten Palestina de afgelopen jaren, vnl. via de olijfboom-campagne.
·      Op 30 oktober 2010 maken we een succes van de ABVAKABO-dag over Internationale Solidariteit


De Palestinawerkgroep staat zeer open voor nieuwe leden en belangstellenden.Voor informatie of aanmeldingen: lotvanbaaren@fastmail.fm en w.lankamp@hccnet.nl


Enkele referenties- Oproep 9-7-2005 Palestijnse Civil Society, gesteund door de PGFTU
http://www.bdsmovement.net/
- ABVAKABO's Solidariteitsverklaring 29-11-2007
http://www.palestina-komitee.nl/dossiers/16/60
- Verslag Amman-workshop juni 2010
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/bondsraad/222253/251505/.pdf
- Russell Tribunal on Palestine
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/
- Informatie over Abdalla Abu Rahmah
http://www.palestina-komitee.nl/nieuws/306
- Who Profits?
http://www.whoprofits.org/
- UCP
http://www.unitedcivilians.nl/nl/
- Keerpunt
http://www.werkgroepkeerpunt.nl/


(*)  Solidariteitsverklaring ABVAKABO FNV d.d. 29 november 2007


De Bondsraad van ABVAKABO FNV kwam op 27-11-2007 tot een solidariteitsverklaring richting Palestijnse zusterbonden. Deze verklaring ging op 29-11 uit.
Solidariteitsverklaring ABVAKABO FNV d.d. 29 november 2007

Aan Palestinian Health Services Union en Palestinian Public Services Union


Beste Palestijnse vakbonds-vrienden

Het spijt ons zeer dat we de voor vandaag geplande solidariteits-conferentie moesten uitstellen omdat met onze hoofdspreker Anan Qadri contact de laatste maanden onmogelijk was.
Onze Palestina-vakbondsconferentie willen we niettemin op zo kort mogelijke termijn hebben met daarbij een afvaardiging vanuit de Palestijnse vakbeweging!
Intussen zullen wij de andere bonden binnen de FNV bij de te voeren discussie betrekken.

Vandaag, op de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van Internationale Solidariteit met het Palestijnse volk, willen wij onze solidaire groet overbrengen met opmerking van het hierna volgende.

1 - Gelet op sinds 1994 bestaand ABVAKABO-beleid m.b.t. Palestina hebben we onder andere goede nota genomen van
- de slotresolutie van de destijdse IVVV in december 2004 o.a. eisend dat de bezetting van 1967 onmiddellijk eindigt inclusief muur en nederzettingen;
- vooral de "Request for Political Support and Humanitarian Assistance for Palestinian Public Employees" gedaan door Anan Qadri op 10 november 2006 aan de PSI.

2 - Spreekt nu uit
- alles in het werk te zullen stellen om  de solidariteit met de Palestijnse collega's konkreet inhoud te geven overeenkomstig voornoemde oproep uit 2006.

3 - Zal daartoe de volgende activiteiten uitwerken
1 - de contacten met Palestijnse collega's intensiveren;
2 - de situatie voor de Palestijnse collega's helpen verbeteren door druk uit te oefenen op Israël om te voldoen aan de eisen die door het internationaal recht worden gesteld;
3 - samenwerken met andere bonden in FNV-verband;
4 - belangrijke ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband daarbij betrekken;
5 - onze regering en parlement aanspreken op de grondwettelijke verantwoordelijkheid om het internationaal recht te bevorderen.
                    
Nogmaals met solidaire groet en hopend elkaar snel te treffen in Nederland!
ABVAKABO FNV
 cc PGFTU


(**)  Enkele ‘adviezen’ vanuit Verslag Amman-workshop juni 2010.
       Een selectieve greep, nog ruw geformuleerd.

Het Amman-verslag staat op de site van de Bondsraad
Uit werkgroep 1:
1. In Nederland de desinvestering in de bezette gebieden bevorderen. Wel alternatieven vinden voor de Palestijnse werknemers die hun werk verliezen als gevolg van desinvestering.
2. Veroordelen van het verbod dat inwoners van Arabische landen Palestina niet in mogen. Normaliseren van de relatie tussen Israël en de Arabische landen. De collega’s uit Gaza moeten vrij het land in en uit kunnen reizen.
3. Het organiseren van een internationale conferentie met Internationale organisaties en vakbonden.

Uit werkgroep 2:
1. Een rol voor PSI in de verzoening tussen de Palestijnse partijen. In de PSI Nieuwsbrief een vaste rubriek over Palestina opnemen. Een internationale conferentie in Palestina of een westers land organiseren. Lobbyen door PSI bij VN-organen
2. De Arabische bonden: hun algemene vergaderingen vragen solidariteitsverklaringen aan te nemen. Het organiseren van regionale conferenties. Boycot van Israëlische producten (maar dit is tweesnijdend zwaard dat ook Arabische werkgelegenheid aantast).
3. Abvakabo FNV betrokkenheid verbreden naar andere bonden: aandacht voor Palestina blijven vragen; Olijfbomencampagne promoten; desinvestering m.b.t. investering/producten uit de nederzettingen.

Uit werkgroep 3:
Boycot van producten uit de nederzettingen. Haalbare dingen vragen; boycot van Israëlische
producten kan niet. Wel;
1. Deze moeten dan wel goed gelabeld worden (en dat vereist wijziging EU-regels).
Opheffen blokkade is voorwaarde om armoede in Gaza tegen te gaan.
2. Internationale bezoeken aan Palestina; wederzijdse trainingen.
3. Continue financiële en morele ondersteuning van Arabische en andere landen via PSI

Graag ook Nederlandse vrouwen aan deze workshops lasten deelnemen.

PGFTU Westbank
- Training op het terrein van verschillende sectoren en intersectoraal; `decent work` in alle sectoren
- Aanpak schending van vakbondsrechten zowel door de Palestijnse Autoriteit en door de Israëlische bezetting
- Een observatorium oprichten t.b.v. het monitoren van schendingen van werknemersrechten; hoe maak je een netwerk om de media bij de PGFTU te betrekken en om informatievoor de PGFTU op te doen op dat terrein
- Onderling bezoek, bijv. gezondheidszorg en hulp bij ontwikkeling van campagnes
- Gaza heeft speciale aandacht nodig: hoe kunnen wij er weer vakbondswerk opzetten.

Twinning kan iets extra’s geven aan een relatie. Er moet vrijheid van handelen aan beide zijden zijn; tweezijdige communicatie. Zo veel mogelijk gebruik maken van elektronische communicatie.

Twee suggesties:
1. De verbindingen tussen Nederlandse Multinationals en het Midden Oosten in kaart brengen; netwerken tussen werknemers in Nederland en Midden Oosten.
2. Publieke – private samenwerking onderscheiden van publieke-publieke samenwerking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.