woensdag 30 april 2014

Israel brak tijdens vredesonderhandelingen alle records wat betreft bouwen in bezet gebiedUpdated
. De regering-Netanyahu heeft alle records gebroken op het gebied van bouwen in de nederzettingen tijdens de negen maanden dat er met de Palestijnen over ''vrede'' is gepraat. Dat is de mening van Yariv Oppenheimer, het hoofd van de Israelische NGO Vrede Nu.  Oppenheimer zei dit tegen het persbureau AFP naar aanleiding van cijfers die Vrede Nu dinsdag bekendmaakte. Daaruit bleek dat Israel in de afgelopen maanden, vanaf eind juli, plannen heeft goedgekeurd voor het bouwen van bijna 14.000 nieuwe woningen.

Om precies te zijn gaf Israel in die periode een finale goedkeuring aan plannen en/of schreef het tenders uit voor de bouw van 13.851 nieuwe woningen. Volgens Vrede Nu komt dat neer op een tempo van 50 nieuwe huizen per dag, of  1.540 nieuwe huizen per maand, een tempo dat nooit eerder is gehaald.

De PLO maakte dinsdag in aanvulling op deze gegevens bekend dat Israel tijdens de onderhandelingsperidoe ook 508 gebouwen van Palestijnen heeft gesloopt, waarvan 312 woonhuizen. Op basis van cijfers van de VN meldde de PLO ook dat daardoor 878 personen dakloos waren geworden. In één geval werd een heel dorpje, Khirbet Makhoul (inwonertal 120 mensen) met de grond gelijk gemaakt.
Afgezien daarvanwerden er in de peridoe van de vredesgesprekken 61 mensen door Israelische militairen  gedood en rtaakten er ongeveer 1.100 gewond. In de betrefefnde periode werden 3,674 Palestijnen door het Israelische bezettingsleger gearresteerd.

Intusen is vandaag, 29 april, de deadline die was afgesproken voor het houden van de vredesbesprekingen verstreken. Israel heeft de besprekingen, die al waren afgebroken, vorige week definitief opgeschort, nadat de Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas overeen waren gekomen samen binnen vijf weken een nieuwe regering in de Palestijns gebieden te formeren en binnen een periode van een half jaar nieuwe verkiezingen te houden.
De Palestijnen van hun kant hebben laten weten dat zij de onderhandelingen wel willen voortzetten, Maar zij willen dat allen, zo heeft premist Abbas gezegd, op voorwaarde dat Israel alsnog de laatste groep langgestrafte gevangenen vrijlaat - zoals bij het begin van de vredesbesprekingen was afgesproken - en dat binnen drie maanden een kaart ter tafel komt waarop de omtrekken van de te vormen Palestijnse staat zichtbaar worden, terwijl eveneens in die drie maanden een totale bouwstop in acht wordt genomen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem. Israel, dat steeds volhield dat alleen over toekomstige grenzen gesproken zou kunnen worden ''in samenhang met alle andere zaken'' en daarom deze negen maanden op geen enkele wijze heeft aangegeven waar de grenzen van de Palestijnse staat zouden moeten komen,  heeft de Palestijnse voorwaarden meteen afgewezen. Een regeringswoordvoerder zei enkele dagen geleden dat de Palestijnen weten dat dit onaanvaardbare eisen zijn voor Israel.

De Palestijnen hebben overigens ook gezegd dat Israels bezwaren tegen praten  met Hamas zolang die beweging Isarel niet heeft erkend en geweld heeft afgezworen, niet opgaan. Als de besprekingen zouden worden voortgezet, worden die, zoals trouwens eerder ook al het geval was, gevoerd door de PLO en niet door Fatah of Hamas, zo zei de Palestijnse president Abbas. En zoals bekend heeft de PLO wel degelijk Israel erkend en ook alle akkoorden die de organisatie met Israel heeft gesloten.
    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.