maandag 30 september 2013

Conferentie Vrede Palestina/Israel - Vakbeweging en burgers samen in actie tegen de bezetting

Zaterdag 28 september hadden we deze Palestinaconferentie met ruim 80 deelnemers om stappen voorwaarts te zetten in - wat AbvaKabo FNV en PSI (Public Services International, de internationale AbvaKabo) betreft - het beleid van 'niet investeren in de bezetting' concreter en beter vorm te geven. Samen met andere maatschappelijke organisaties. Van de geslaagde bijeenkomst hierna beelden.

Vanaf 10.30 uur gaven - met dagvoorzitter Lot van Baaren - de sprekers Meindert van den Berg (Dagelijks Bestuurlid Abvakabo FNV), René Grotenhuis (namens Cordaid), Rafeef Ziadah (namens PTUC-BDS , de Palestinian Trade Union Coalition for BDS) en Werner van Heetvelde (namens ABVV België, bestuurlijk verantwoordelijk voor solidariteitswerk) de deelnemers input mee om te gebruiken bij het werkgroepen bediscussiëren van de voorgelegde actiepunten. Professor Cees Flinterman, lid ethische commissie beleggingen pensioenfonds PFZW en hoogleraar internationaal recht, rondde de conferentie inhoudelijk af.

Verslag komt nog, maar dit alvast uit de afrondende woorden van professor Cees Flinterman, aanbevelingen uit de workshops samenvattend en daarbij eigen opmerkingen toevoegend:
- AbvaKabo moet zich tegen bezettings-medeplichtigheid inzetten, want is anders zelf medeplichtig.
- In 46 jaar 1967-bezetting was er pas één keer een officieel bezoek van AbvaKabo aan de Palestijnse vakbeweging; dat is wat erg weinig; het is nu de hoogste tijd voor zo'n bezoek.
- Het is zaak het kader en 'de brede massa' van de leden bewust te maken, met de leden van de andere bonden.
- Onze vakbeweging is deel van de internationale vakbeweging. Er is een schat aan ervaring ook qua samenwerking met andere relevante organisaties. Kom tot een 'toolbox'.
- Niet alles tegelijk! Focus op concrete bedrijven die medeplichtig zijn aan de bezettingspolitiek. Volg dus het ook het advies van Rafeef Ziadah: contextueel (rekening houden met mogelijkheden), gradueel (stapsgewijs), duurzaam (verankeren).

En dan over die discussiepunten c.q. besproken zes aanbevelingen
- Informeer leden, betrokken OR-leden, denk aan het 'laaghangend fruit'. Faciliteer acties met voorbeeldbrieven.
- Practice what you preach (voorbeeldgedrag tonen); spreek bijvoorbeeld G4S aan op de wijze zoals gedaan bij de TU Delft. Laat maatschappelijke organisaties (NGO's) vooral de vakbeweging 'voeden'!
- Pensioenfondsen; geen investeringen in 'foute' bedrijven doorzetten en dat goed monitoren; verantwoord beleggen.
- Benut op Europees niveau de komende Europese verkiezingen, 2014.
- De etiketteringscasus: leg bewijslast bij de bedrijven. En zie de Ruggie principes.
- Zorg voor verbeterde aanbestedingsregels, zoals de TU Delft wil.
- Promoot Palestijnse producten.
- Ga discussie aan met de Israelische vakbeweging.
- Na Oost-Europa, Zuid-Afrika, Chili zaak nu dit tot een rechtvaardige vrede te brengen.
donderdag 26 september 2013

Stop G4S: TU Delft geeft aandacht aan mensenrechten bij aanbestedingen

De TU wil in aanbestedingsprocedures meer aandacht besteden ‘aan ethische criteria als mensenrechten’, zegt collegelid Anka Mulder. Volgens de Utrechtse hoogleraar aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza is voor dit ‘enorme statement’ ‘geen juridisch veilige grond’.
Anka Mulder doet haar uitspraak na een gesprek op 19 september met de stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DOCP).
 
 
In een interessante aanvulling op het artikel valt te lezen:
 
Professor Manunza heeft waarschijnlijk een punt wanneer de TU in aanbestedingsprocedure's de "ethische criteria als mensenrechten" niet nader in zou vullen. In het geval van G4S gaat het echter niet over een schending van een vaag ethisch criterium, maar om schendingen van duidelijke normen van internationaal recht en oorlogsrecht. Deze normen zijn vastgelegd in o.a. het VN handvest, de Verdragen van Geneve, de Ruggie richtlijnen en in EU richtlijnen (voor wat betreft producten uit nederzettingen). Deze normen wegen - ook voor een rechter - zwaarder dan het Nederlands aanbestedingsrecht.

Het is juist een enorm economisch en juridisch risico voor bedrijven om (direct of indirect) bij te dragen aan schendingen van mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het buitenland, zoals door G4S.

Sterker nog, betrokkenheid bij schendingen van het internationaal humanitair recht is in Nederland strafbaar, op basis van de Wet Internationale Misdrijven. Dit benadrukte het Openbaar Ministerie recent nog in de zaak Riwal.

zondag 22 september 2013

Rafeef Ziadah: Stop steun voor straffeloosheid van Israel

'As long as Israel can count on a blank cheque from the international community, it will continue to displace more Palestinians and further abuse and curtail their rights', aldus Rafeef Ziadah in End international support for Israeli impunity (New Statesman mei 2013).

... effective forms of solidarity are badly needed in the face of government inaction. A ruling by the International Court of Justice (ICJ) in 2004 on the illegality of Israel’s Wall and settlements in the Occupied Palestinian Territories failed to persuade western governments to take action against Israel’s continued violations of international law. The reality is that Israel’s crimes against the Palestinian people are only made possible through the continued financial, military and diplomatic support it receives from western states. ...

Rafeef Ziadah sprak eerder (WSF-speech 29 november 2012, World Social Forum te Brazilië) over haar vakbondswerk, over de groeiende internationale vakbondssteun voor Palestijnse rechten via BDS-acties en noemde aan de Israëlische bezettings- en kolonisatiepolitiek medeplichtige bedrijven: Veolia, G4S, Elbit, ....
Public Services International (PSI, de internationale AbvaKabo FNV) sprak ongeveer gelijktijdig in Durban te Zuid-Afrika haar steun uit voor de Palestijnse rechten en specifiek voor de D van BDS: het door de internationale vakbeweging een eind helpen maken aan alle medeplichtigheid met de Israëlische bezettings- en kolonisatiepolitiek. Zie o.a. bericht hier over dat huiswerk voor ons.

Zoals bekend spreekt Rafeef Ziadah 28 september op de Palestinaconferentie van AbvaKabo FNV met andere organisaties, een conferentie voor allen die BDS – focuspunt Divestment (niet investeren in de Israëlische bezettingspolitiek) – in Nederland willen versterken! Is dus ook voor niet-leden van AbvaKabo FNV.
 
Hoor diverse gedichten (zoals 'we teach life, sir!') van Rafeef Ziadah hier.

zondag 15 september 2013

Israel valt Palestijnse boeren in Gaza aan, nog steeds en meer

Israel exploits Egypt turmoil to increase attacks on Gaza farmers

Farming in the Gaza Strip’s “buffer zone” is hazardous under the best circumstances. Israeli troops routinely shoot live ammunition at Palestinian farmers in the free-fire area, which stretches hundreds of meters into the besieged territory from the barrier separating it and Israel, and invade their fields with tanks and bulldozers.

But Israel’s aggression against civilians in the area has escalated since the Egyptian army deposed elected president Muhammad Morsi and installed a new government on 3 July, according to Gaza’s farmers.

“After the coup in Egypt, the Israelis began shooting more heavily,” said Abu Jamal Abu Taima, a farmer in Khuzaa, a village in the Khan Younis area of southern Gaza.

Zie verder Israel exploits Egypt turmoil to increase attacks on Gaza farmers, 12-9-2013

... “These days, the Israelis are shooting farmers at 500 meters [from the boundary].” ...

zondag 8 september 2013

MVO: HasKoning blaast waterzuiveringsproject in bezet gebied af

HasKoning laat zich niet beetnemen door Israel en blaast waterzuiveringsproject in bezet gebied af, Abu Pessoptimist 6-9-2013
Het Nederlandse ingenieursbureau Royal HasKoningDHV heeft zich vandaag, vrijdag, teruggetrokken uit een project voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem, heeft het laten weten. Het project bevond zich nog in een prille ontwikkelingsfase. Het besluit werd genomen nadat eerder het ministerie van Buitenlandse Zaken Royal HasKoningDHV had ontraden om aan de bouw mee te werken, omdat het in strijd zou zijn  met het internationaal recht. De waterzuiveringsinstallatie wordt namelijk in bezet gebied gebouwd en komt alleen Israelische nederzettingen ten goede. ...
Zie verder: Haskoning laat zich niet beetnemen

Zie ook Dries van Agt 
http://www.rightsforum.org/ op 5 september, o.a. verwijzend naar "Minister and Head of the Palestinian Water Authority (PWA), Dr. Shaddad Attili, today welcomed the decision by Royal HaskoningDHV to end its involvement in Israel’s proposed construction of a wastewater treatment plant (WWTP) at Sawahreh Sharqeyeh in the West Bank"

En Dutch firm withdraws from sewage plant for settlers in East Jerusalem,
Adri Nieuwhof 6-9-2013
... The firm reviewed its involvement in designing the plant after the Dutch government discouraged it from aiding Israeli settlements and Palestinian organizations fiercely criticized the project. The project is still in its planning stages ...
Zie verder: Dutch Firm withdraws

woensdag 4 september 2013

MORELE MEDEPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD

TU Delft doet toezegging: Binnenkort gesprek over samenwerking G4S, 3-9-2013

... Op 2 september organiseerde het Diensten- en Onderzoekcentrum Palestina (DocP) bij de opening van het collegejaar een tweede actie aan de Technische Universiteit Delft. Aanleiding hiervoor is de TU-samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S. G4S beveiligt het universiteitsterrein, terwijl het in door Israel bezet Palestijns gebied verantwoordelijk is voor de beveiliging van gevangenissen, checkpoints, nederzettingen en de Apartheidsmuur ...

... De actie vond plaats voorafgaand aan de opening van het collegejaar met het toepasselijke thema: “It takes a global mind, to change the world”. Een thema dat extra uitnodigde tot de actie...

... Volgens Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht Liesbeth Zegveld kan druk TU op G4S Israël veranderen ...

... “Omdat het contract met G4S eind van het jaar afloopt en er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden dan wel al loopt, is het juist nu van belang om actie te voeren en debat te hebben (in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Steeds meer bedrijven en instellingen heroverwegen de samenwerking met G4S...

Zie TU Delft doet toezegging tot gesprek over G4S voor het gehele docP-bericht.
 
Zie ook in Mahmoud Sarsak in Nederland over de eerdere actie tegen G4S aan de TU te Delft,  op 17 april.

Beide acties werden uitgevoerd door o.a. leden van de Palestinawerkgroep in de vakbeweging, en zijn in lijn met het bondsbeleid van AbvaKabo FNV. Zie onder andere over het PSI-Congres in november 2012 dit nog eens: Anan Qadri op PSI-Congres 2012.