donderdag 26 september 2013

Stop G4S: TU Delft geeft aandacht aan mensenrechten bij aanbestedingen

De TU wil in aanbestedingsprocedures meer aandacht besteden ‘aan ethische criteria als mensenrechten’, zegt collegelid Anka Mulder. Volgens de Utrechtse hoogleraar aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza is voor dit ‘enorme statement’ ‘geen juridisch veilige grond’.
Anka Mulder doet haar uitspraak na een gesprek op 19 september met de stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DOCP).
 
 
In een interessante aanvulling op het artikel valt te lezen:
 
Professor Manunza heeft waarschijnlijk een punt wanneer de TU in aanbestedingsprocedure's de "ethische criteria als mensenrechten" niet nader in zou vullen. In het geval van G4S gaat het echter niet over een schending van een vaag ethisch criterium, maar om schendingen van duidelijke normen van internationaal recht en oorlogsrecht. Deze normen zijn vastgelegd in o.a. het VN handvest, de Verdragen van Geneve, de Ruggie richtlijnen en in EU richtlijnen (voor wat betreft producten uit nederzettingen). Deze normen wegen - ook voor een rechter - zwaarder dan het Nederlands aanbestedingsrecht.

Het is juist een enorm economisch en juridisch risico voor bedrijven om (direct of indirect) bij te dragen aan schendingen van mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het buitenland, zoals door G4S.

Sterker nog, betrokkenheid bij schendingen van het internationaal humanitair recht is in Nederland strafbaar, op basis van de Wet Internationale Misdrijven. Dit benadrukte het Openbaar Ministerie recent nog in de zaak Riwal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.