maandag 30 september 2013

Conferentie Vrede Palestina/Israel - Vakbeweging en burgers samen in actie tegen de bezetting

Zaterdag 28 september hadden we deze Palestinaconferentie met ruim 80 deelnemers om stappen voorwaarts te zetten in - wat AbvaKabo FNV en PSI (Public Services International, de internationale AbvaKabo) betreft - het beleid van 'niet investeren in de bezetting' concreter en beter vorm te geven. Samen met andere maatschappelijke organisaties. Van de geslaagde bijeenkomst hierna beelden.

Vanaf 10.30 uur gaven - met dagvoorzitter Lot van Baaren - de sprekers Meindert van den Berg (Dagelijks Bestuurlid Abvakabo FNV), René Grotenhuis (namens Cordaid), Rafeef Ziadah (namens PTUC-BDS , de Palestinian Trade Union Coalition for BDS) en Werner van Heetvelde (namens ABVV België, bestuurlijk verantwoordelijk voor solidariteitswerk) de deelnemers input mee om te gebruiken bij het werkgroepen bediscussiëren van de voorgelegde actiepunten. Professor Cees Flinterman, lid ethische commissie beleggingen pensioenfonds PFZW en hoogleraar internationaal recht, rondde de conferentie inhoudelijk af.

Verslag komt nog, maar dit alvast uit de afrondende woorden van professor Cees Flinterman, aanbevelingen uit de workshops samenvattend en daarbij eigen opmerkingen toevoegend:
- AbvaKabo moet zich tegen bezettings-medeplichtigheid inzetten, want is anders zelf medeplichtig.
- In 46 jaar 1967-bezetting was er pas één keer een officieel bezoek van AbvaKabo aan de Palestijnse vakbeweging; dat is wat erg weinig; het is nu de hoogste tijd voor zo'n bezoek.
- Het is zaak het kader en 'de brede massa' van de leden bewust te maken, met de leden van de andere bonden.
- Onze vakbeweging is deel van de internationale vakbeweging. Er is een schat aan ervaring ook qua samenwerking met andere relevante organisaties. Kom tot een 'toolbox'.
- Niet alles tegelijk! Focus op concrete bedrijven die medeplichtig zijn aan de bezettingspolitiek. Volg dus het ook het advies van Rafeef Ziadah: contextueel (rekening houden met mogelijkheden), gradueel (stapsgewijs), duurzaam (verankeren).

En dan over die discussiepunten c.q. besproken zes aanbevelingen
- Informeer leden, betrokken OR-leden, denk aan het 'laaghangend fruit'. Faciliteer acties met voorbeeldbrieven.
- Practice what you preach (voorbeeldgedrag tonen); spreek bijvoorbeeld G4S aan op de wijze zoals gedaan bij de TU Delft. Laat maatschappelijke organisaties (NGO's) vooral de vakbeweging 'voeden'!
- Pensioenfondsen; geen investeringen in 'foute' bedrijven doorzetten en dat goed monitoren; verantwoord beleggen.
- Benut op Europees niveau de komende Europese verkiezingen, 2014.
- De etiketteringscasus: leg bewijslast bij de bedrijven. En zie de Ruggie principes.
- Zorg voor verbeterde aanbestedingsregels, zoals de TU Delft wil.
- Promoot Palestijnse producten.
- Ga discussie aan met de Israelische vakbeweging.
- Na Oost-Europa, Zuid-Afrika, Chili zaak nu dit tot een rechtvaardige vrede te brengen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.