dinsdag 26 november 2013

OPROEP tot ACTIE: Brieventsunami naar Provincie Noord-Brabant “ Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland “

Een ingekomen actie vanuit onder andere AOB-leden en geheel in lijn met onze Palestina-conferentie van 28 september en met de oproep van Catelene Passchier hier http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2013/11/fnv-dag-samen-werken-aan-internationale.html; zie:

Van: Sylvana Boaz
Verzonden: vrijdag 22 november 2013 3:31
Aan: Sylvana Boaz
Onderwerp: Actie ! Brieventsunami : "Nee tegen Veolia in Brabant".

OPROEP tot ACTIE:  Brieventsunami naar Provincie Noord-BrabantNee tegen Veolia in Zuid-Nederland “

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste Palestina vrienden, we vragen uw medewerking aan deze belangrijke actie!

- Help een brieventsunami creëren!

Om te voorkomen dat multinational Veolia eind december 2013 de busconcessies krijgt in Brabant start vandaag een grote brievenactie naar het provinciebestuur van Noord-Brabant. (in de bijlage zit een voorbeeldbrief) Veolia schendt het internationaal recht en de mensenrechten door haar steun aan en verwevenheid met de Israelische bezetting en de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het bedrijf voldoet niet aan de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten Veolia daarom de concessies voor het openbaar busvervoer in de provincie weigeren.

Stuur uw e-mail/ brief aan:

Commissie Mobiliteit en Financien
van de Provinciale Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch.  
Emailadressen:

-Provinciale Staten van Noord-Brabant: info@brabant.nl

- Gedeputeerde van Noord-Brabant en lid Commissie Mobiliteit+Financien:Dhr. R.van Heugten,  rvheugten@brabant.nl

- Voorzitter Commissie Mobiliteit+Financien, lid provinciale Staten: Mw V. Slegers,  vslegers@brabant.nl

- (zie onderaan deze pagina de rij emailadressen van álle leden van de Commissie Mobiliteit+Financien )

Met CC naar

- Het Brabants Dagblad, via het digitale venster op: http://www.bd.nl/interactief/contact?ref=boilerplate

- Het Brabants Nieuwsblad de Stem, via het digitale venster op: http://www.bndestem.nl/contact-pagina?ref=boilerplate 


Achtergrondinformatie

1. De aanbesteding in Brabant

Veolia spinst op het binnenhalen van de twee nieuwe busconcessies voor 10 jaar in Oost Brabant en West Brabant; ze is daar nu ook al busvervoerder. De Commissie Mobiliteit en Financien van de Gedeputeerde Staten van Provincie Brabant beslist eind dec/begin jan over welk van de drie maatschappijen (Syntus, Arriva of Veolia) de nieuwe concessies krijgt.
Bij de busaanbesteding in Utrecht in 2012 leidde een zelfde soort brievenactie tot succes: Veolia werd afgewezen.

 2. Veolia’s betrokkenheid in de Israelische bezetting.Sinds 2012 is geen verandering gekomen in Veolia’s bestendigende rol met betrekking tot de Israelische nederzettingen op de West Bank: Ondanks Veolia’s schone beloften haar aandelen in de Jeruzalem Lightrail te zullen verkopen in 2010, is dit drie jaar na dato nog niet gebeurd. (De buslijnen die binnen Israel rijden zijn wel verkocht.) De lightrail die de settlements bedient met een snelle verbinding naar het ‘Israelische thuisland’ is nog steeds Veolia’s business, net als de exploitatie van de Tovlan vuilstort op de West Bank, waar industrie-afval van binnen Israel naartoe getransporteerd wordt. Afval uit de nederzettingen wordt hier eveneens gedumpt op Palestijnse grond, daarmee het milieu in Palestina ernstig vervuilend. Veolia’s waterzuiveringsproject op de West Bank is geheel ten behoeve van de nederzettingen.
Voor meer informatie kijk op onderstaande links.


Activiteiten van Veolia 2013
Aan Veolia geweigerde contracten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U kunt ook gerust alle Statenleden die zitting hebben in de Commissie Mobiliteit+Financien apart aanschrijven met uw brief:

 vslegers@brabant.nl (voorzitter cie M+F)

In 2012 leidde een dergelijke brievenactie in Utrecht tot succes: Veolia kreeg daar de busconcessies niet.

Met uw hulp gaat dat in Brabant ook lukken. Dergelijke besmette bedrijven, die de mensenrechten schenden, horen niet in ons O.V. thuis, denken wij.

Met hartelijk dank voor uw medewerking, 

namens de groep “Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland”,

Sylvana Boaz.

Utrecht


Bijlage VOORBEELDBRIEF:

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch

Aan
de Commissie Mobiliteit en Financien van de Provinciale  Staten van Noord-Brabant
Betreft: “Nee tegen Veolia in Noord-Brabant”.

D
atum,....
Geachte provinciebestuurder,
Naar aanleiding van het bericht op uw website inzake de aanbesteding van het busvervoer in de provincie Noord-Brabant heb ik begepen dat Veolia meedingt in de concessies voor West Brabant en Oost Brabant.


Zoals u bekend, is Veolia op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem op diverse wijzen betrokken bij ernstige schendingen van het internationaal en humanitair recht. Ik verwijs u voor een up-to-date overzicht van die schendingen naar het door United Civilians for Peace en Een Ander Joods Geluid samengestelde Veolia-dossier:
http://eajg.nl/node/472.

Op grond van genoemd dossier, de daarin opgenomen juridische opinie, de relevante Nederlandse en Europese wetgeving, alsmede uw eigen plichten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, roep ik u op Veolia af te wijzen als kandidaat. Daarmee sluit u aan bij een groeiend aantal Europese instellingen en overheden, waar Veolia niet langer welkom is.
Met vriendelijke groet, 


[Eigen naam, adres, woonplaats]
Stuur uw e-mail/brief naar: info@brabant.nl

Aan: De Commissie Mobiliteit en Financien
van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch.

En naar
rvheugten@brabant.nl
Dhr. Ruud v Heugten (CDA) Gedeputeerde, lid van de Commissie Mobiliteit en Financien                                    

Met cc naar vslegers@brabant.nl
Mw. Veerle Slegers (SP), Voorzitter van de Commissie Mobiliteit en Financiën
Eventueel cc naar:
info@reizigersoverlegbrabant.nl Reizigersoverleg Brabant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.