donderdag 11 oktober 2012

Geen Veolia-busbedrijf in Utrecht / Veolia derailed in Utrecht in the Netherlands!


Van:
Utrecht voor Palestina [mailto:u4p@live.nl]
Verzonden: maandag 8 oktober 2012 15:45
Aan: U4P Live email
Onderwerp: Geen Veolia-busbedrijf in Utrecht


LAATSTE NIEUWS

Het Bestuur Regio Utrecht heeft besloten de concessie voor het tram- en busvervoer in de stad en regio Utrecht aan Qbuzz te geven. 

Op de website van het BRU (www.regioutrecht.nl) staat te lezen dat ook de andere gegadigde 'OV regio Utrecht '  een 'geldige en zeer goede aanbieding' deed.

Dat moeten ze wel zeggen, maar wij van U4P hebben in ieder geval niet voor niets actie gevoerd met gesprekken, petities en inspraak in het Algemeen Bestuur van het BRU. Waarbij het regiobestuur zich overigens zeer correct heeft opgesteld.

Wij van U4P deden dit om te voorkomen dat die andere gegadigde de concessie kreeg.

'OV regio Utrecht ' is namelijk feitelijk Connexxion, met het GVU de huidige exploitant van de tram- en buslijnen in Utrecht.
Deze beide bedrijven zijn sinds 2011 in handen van Veolia, het internationale concern dat het internationaal recht overtreedt door op tal van manieren van de bezetting van Palestina te profiteren.

Veel dank voor iedereen die aan de actie van U4P heeft meegewerkt.

De vlag kan op de Dom, er komt geen 'fout OV' in Utrecht!
---------
 
On Thu, Oct 11, 2012 at 11:55 AM, Doc P <doc-p@live.nl> wrote:

Veolia derailed in Utrecht in the Netherlands!

This week it was announced that the Utrecht Regional Council has decided not to grant the public transport concession to Veolia but to Qbuzz.

From the side of Palestine activists there was strong opposition against the possible contracting of Veolia for the Utrecht region’s public transport. The local group U4P, or Utrecht for Palestine, unrolled a high profile campaign, with letter writing, an internet petition, in addition to campaigning on the streets and collecting signatures from passersby.

In a recent meeting of the Utrecht Regional Council U4P participated by voicing the opinion of many activists and organisations that had written letters insisting that the local representatives would let their conscience speak, and informing the Council members of Veolia’s breeches of international law in the Occupied Palestinian Territories.

Below is the press release of U4P:

-----------------------------------------

LATEST NEWS

The Board of the Utrecht Regional (BRU) has decided to grant the concession for the tram and bus in the city and region Utrecht to Qbuzz.

On its website (
www.regioutrecht.nl ) BRU states that the other candidate for public transport “OV Utrecht region” also had presented a very good bid.
Of course they would have to say so, but we as U4P are satisfied that our campaign yielded a positive result thanks to all our phone calls, petitions and participation in the General Board meeting of the BRU.

We U4P did this to prevent the other candidate to get the concession.

"OV Utrecht region 'is actually Connexxion together with the GVU which is the current operator of the tram and bus in Utrecht.
These two companies have since 2011 been taken over by Veolia, the international group that violates international law in many ways, and profits from Israel’s occupation of Palestine.


Many thanks to all who have contributed to U4P’s campaign, especially the BNC and the Civic Coalition for Palestinians Rights in Jerusalem!

Finally, for your interest: A Different Jewish Voice in the Netherlands has compiled a fact sheet and file on Veolia in both Dutch and English, and posted it on its website, see http://eajg.nl/node/477. Very useful indeed!

Marten Hoekstra - U4P@live.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.