maandag 8 november 2010

Aanbevelingen aan bondsbestuur Abvakabo FNV

Aanbevelingen Werkgroep Palestina aan bondsbestuur Abvakabo FNV
n.a.v. Internationale Solidariteitsdag 30 oktober, workshops Midden-Oosten
over situatie van onze collega’s onder de bezetting, MVO en beleggingsbeleid van pensioenfondsen

Nadat het Internationale Gerechtshof in 2004 in haar advies sprak over de illegaliteit van het bouwen van het muur, van de nederzettingen en het bijhorende militaire regime in Palestina en vervolgens in 2005 de mede door de Palestijnse zusterbond PGFTU getekende oproep kwam om over te gaan tot boykot- en desinvestmentacties en tot sancties (BDS-call van Civil Society)1, hebben Abvakabo-leden zich in toenemende mate toegelegd op solidariteit met hun Palestijnse collega's. Diverse activiteiten en stellingnames hebben sindsdien geleid tot solidariteitsinitiatieven van Abvakabo FNV, tot een permanente werkgroep Palestina en tot de workshops zoals die plaatsvonden op de Internationale Solidariteitsdag op 30 oktober 2010.
Daar hebben de ongeveer 70 deelnemers van die workshops zich uitgesproken om als gevolg van de actuele politieke ontwikkelingen en sociaal economische situatie in de bezette Palestijnse gebieden en in het bijzonder de omstandigheden voor werknemers de laatste jaren na de bouw van de illegale muur, de Gaza oorlog “Operation Cast Lead” en de aanval op het Turkse humanitaire hulpkonvooi in de Middellandse Zee op 31 mei van dit jaar, een aantal aanbevelingen te doen om de solidariteitsinitiatieven met onze Palestijnse vakbondscollega's op te voeren en meer concreet te maken:
1.     Abvakabo FNV steunt actief de oproep van 2005 voor Boycot, Divestment and Sanctions;
2.     Abvakabo FNV voert een transparant beleid in pensioenfondsen, maakt naar leden duidelijk welk investeringsbeleid voorgestaan wordt en of dat tot resultaat leidt;
3.     Abvakabo FNV zet bij onze pensioenfondsen een actieve lobby op om te zorgen dat er geen investeringen meer plaatsvinden in al die bedrijven, inclusief Veolia, Alstom en Elbit systems, die een directe bijdrage leveren aan de Israëlische bezetting, aan racistisch of onderdrukkend beleid of aan projecten gericht speciaal tegen niet-joodse Israëlische burgers en in toenemende mate ook kritische joodse burgers;
4.     Abvakabo FNV maakt zich hard voor het naleven van de mensenrechtenclausule van het EU-associatieverdrag, waarin staat dat het verdrag opgeschort moet worden zodra en zolang Israël ernstige mensenrechtenschendingen pleegt, zoals specifiek het bouwen van illegale nederzettingen en het in stand houden van de illegale scheidingsmuur op Palestijns land en organisaties steunen in hun poging dit verdrag te ontbinden;
5.     Abvakabo FNV werkt mee aan acties tegen en onderzoek naar bedrijven die profiteren van de bezetting;
6.     Abvakabo FNV plant een vervolgconferentie in samenwerking met het International Institute of Social Studies (ISS) van Erasmus Universiteit3 over BDS, nodigt tegenstanders uit en gaat het debat aan;
7.     Abvakabo FNV verbreekt de relatie met de zogenaamde “vakbond” Histadrut
·         omdat uit meerdere onafhankelijke bronnen blijkt dat de Histadrut geen werk maakt van de belangenbehartiging van haar eigen, contributiebetalende Palestijnse leden
·         noch van solidariteit met de Palestijnse werknemers in de bezette Westbank en Gaza
·         bovendien de zware schending van werknemersrechten van Palestijnen in zowel Israël als de Palestijnse gebieden niet veroordeelt
·         noch de oorlogsmisdaden van het Israëlische leger, waar veel burgers en dus ook onze collega's het slachtoffer van zijn
totdat de Histadrut dit wel serieus oppakt en haar discriminerende beleid stopt2;
8.     Abvakabo FNV maakt de websites www.whoprofits.org en www.unionbook.org onder leden bekend zodat in het kader van onze solidariteit met Palestijnse collega’s informatie en uitwisseling ervan bevorderd wordt;
9.     Abvakabo FNV laat de Internationale Solidariteits bijeenkomst en in dat kader de aandacht voor solidariteit met Palestijnse collega's jaarlijks terugkeren;
Tenslotte hebben zich tijdens de workshops 16 leden ingeschreven om mee te doen met een uitwisselingsproject met vakbondsleden uit Palestina4 en willen 8 leden mee met een olijfboom-plant-reis in februari 2011 om de ca. 70 aangekochte Abvakabo FNV olijfbomen te planten op de Westbank. Om dit voor leden betaalbaar te maken onze laatste aanbeveling:
      10.  Abvakabo FNV maakt op korte termijn voldoende middelen vrij uit ons solidariteitsfonds om een financiële bijdrage te leveren aan het uitwisselingsproject en de olijfboom-plant-reis en neemt de uitvoering van deze plannen z.s.m. ter hand.

Wij hopen dat het bondsbestuur bovenstaande aanbevelingen nog voor december (gezien ook de financiering van de activiteiten in februari) ter advisering voorlegt aan de Bondsraad, zodat op korte termijn aan de voorbereiding en uitvoering kan worden begonnen en vragen het bestuur haar besluit terug te koppelen naar zowel PGFTU als de Palestijnse Nationale Coalitie voor BDS.

Bijlagen

1   zie ook de bijlage BDS-oproep 9 juli 2005
2  zie ook de bijlage met geschiedenis en argumenten voor verbreken van de band met de Histadrut , hierna
   (en zie, later gevonden).
3  zie ook de bijlage met de oproep van 13 in Abvakabo FNV georganiseerde en 7 andere facultaire en administratieve medewerkers van het ISS, tevens hier.
4 zie ook bijlage met opzet uitwisselingsproject, hierna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2


Waarom een boycot van de Histadrut?
De Histadrut is in 1920 opgericht als de Algemene Federatie van Hebreeuwse Arbeiders in Israel. Onder haar activiteiten viel onder andere het oprichten van coöperatieve landbouw nederzettingen, scholen,  een dagblad, holdings en industriële concerns, woningbouwverenigingen, banken, toerisme- en verzekeringsbedrijven. Vakbondsactiviteit was maar een tak van de Histadrut.  
Na 1948 werd de Histadrut, op de staat van Israël na, de grootste werkgever in Israël. In de jaren zeventig zorgden de ondernemingen van de Histadrut voor net minder dan 20% van het Israëlische Bruto Nationaal Product. Het bouwbedrijf van de Histadrut, Solel Boneh, was verantwoordelijk voor de bouw van een groot aantal illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Niet bepaald een typische vakbond!

Aanvankelijk stond de Histadrut geen lidmaatschap van Arabische burgers van Israël toe; Hun eerste activiteiten bestonden zelfs uit het boycotten van Arabisch arbeid en Arabische producten. In 1960 veranderde de Histadrut van naam en liet voor het eerst Arabieren toe als lid. In de jaren negentig verkocht de Histadrut een groot gedeelte van haar industriële en bedrijfseigendommen om haar enorme  begrotingstekort te dekken. Maar ondanks de verschillende hervormingen bleef de Histadrut trouw aan haar zionistische moraal en hebben ze de bezetting NOOIT veroordeelt.

In maart 1995, direct na de Oslo-akkoorden, tekende de Histadrut een model Overeenkomst voor Samenwerking met de PGFTU. Ongeveer 1% van het salaris van elke Palestijnse arbeider in Israël zou worden ingehouden als officiële contributiebijdrage. De tak van werkgevers zou 50% hiervan direct overmaken naar de PGFTU terwijl de resterende 50% overgemaakt zou worden naar de Histadrut. Hierbij kwam ook nog een formele overeenkomst dat met dit geld de rechtsbijstand vergoed zou worden voor Palestijnen die legaal in Israël werken.
En er is zeker genoeg juridisch werk te doen.
Als bezettende macht is Israël verantwoordelijk voor het vinden van werk voor mensen die onder de bezetting leven. Toch worden Palestijnse arbeiders gearresteerd voor het oversteken van de Groene Lijn om werk te vinden en riskeren ze 3 maanden gevangenisstraf. Momenteel zijn er 700 gevangenen door dergelijke ‘’overtredingen’’.

Arbeidsorganisatie Sawt el-Amel (Geluid van de Arbeid) deelde ons mee dat hotel medewerkers in Nazareth zijn ontslagen voor het spreken van Arabisch in de lobby. Toch doet de Histadrut niets voor arbeiders in een ongelukkige situatie als deze. Het blijkt zo te zijn dat de Histadrut slechts vier advocaten in dienst heeft voor de hele Palestijnse arbeidskracht, die in 1994 geschat werd op 150.000 mensen. Daarom moeten organisaties als Sawt el-Amel bestaan: Deze kleine organisatie alleen al heeft twee advocaten in dienst die voortdurend bezig zijn Palestijnse arbeiders te vertegenwoordigen in de arbeidsrechtbank, zowel voor collectieve als individuele belangen.
 Kav La’Oved, dat arbeiders binnen de Groene Lijn en in de nederzettingen assisteert, vertelde ons: ‘’Het fenomeen van uitbuiting vindt plaats in een driehoeksverhouding: de Histadrut is er ook bij betrokken. … De Histadrut helpt ons niet, ze vormen eerder een obstakel.’’
De Algemene Vervoersbond deed verslag van een complete mislukking aan de kant van de Histadrut in het assisteren van Palestijnse chauffeurs die zijn vastgehouden of geïntimideerd bij Israëlische checkpoints, ondanks formele afspraken dat te doen. Deze gesprekken waren bij aanvang al lastig, omdat de Histadrut ontkent dat er 539 Israëlische checkpoints zijn in de Westelijke Jordaanoever. Dit ondanks de bevestiging hiervan door de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem.
Een PGFTU activist heeft gezegd dat de Histadrut er alleen maar was voor publiciteit en niets anders.

In januari 2008, tijdens ‘’Operatie Cast Lead’’ waarbij meer dan duizend burgers zijn gedood in Gaza, waaronder zo’n 400 kinderen, gaf de Histadrut een statement af waarin ze Hamas de schuld geven hiervan en claimen dat Israël ‘’zich volledig had teruggetrokken uit de Gazastrook in 2005’’. Terwijl ze genoeg te zeggen hadden over Hamas en de raketten die vanuit Gaza zuid Israël in zijn gevuurd, is er geen woord gerept over Palestijnse burgerdoden door Israëlisch vuur.

De Histadrut gaf een  ‘’persbericht inzake het hulpkonvooi per schip’’ uit op 31 mei 2010, waarin de Israëlische blokkade van Gaza niet wordt genoemd maar Hamas beschuldigd wordt voor het ‘’in gijzeling nemen’’ van de burgers van Gaza. Israël was volgens hen niet schuldig aan ‘’de wrede gebeurtenissen van de dag’’, maar de organisatie van de vloot werd beschuldigd van onredelijk gedrag. De negen burgerdoden zijn nooit expliciet genoemd, op een algemene verwijzing over het betreuren van ‘’het verlies van leven’’ na.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

Palestina werkgroep WIS
Opzet 9-9-10
UITWISSELINGSPROJECT  VAKBONDSLEDEN

Beschrijving:
Enthousiaste leden van de sectoren Zorg en O&O ontvangen op hun instelling of universiteit  Palestijnse (kader)leden die werkzaam zijn in diezelfde sectoren en brengen vervolgens een tegenbezoek.
Ook kaderleden van andere sectoren (LO en Rijk liggen voor de hand, maar vanuit OMS (water, energie, OV) of WSW kan ook) die met een concreet project komen en waar we aanknopingspunten aan Palestijnse zijde voor vinden, kunnen via dit uitwisselingsproject aan de slag.  

Doel:
Door middel van persoonlijk contact de band verstevigen en werken aan bewustwording en sectorinhoudelijke informatie-uitwisseling over en weer. Solidariteit en betrokkenheid zullen groeien.

Mogelijke opzet:
Vanuit de Palestijnse zusterorganisatie worden 2 à 3 kaderleden gevraagd naar Nederland te komen. In Nederland bezoeken zij een soortgelijke instelling als waarin zij werken. Daar is tevoren een (kantine- , einde-middag- , anderszins) bijeenkomst aangekondigd, waarvoor leden en niet-leden zijn uitgenodigd. Die kunnen dan luisteren naar de verhalen over het werk wat collega’s in de bezette gebieden doen en de arbeidsomstandigheden waarmee ze te maken hebben.
Over en weer worden ervaringen uitgewisseld en ook beroepsinhoudelijke kennis gewisseld.
Na enige tijd wordt een tegenbezoek geregeld in Palestina van een delegatie van de aanwezigen, weer 2 à 3 leden. Zij gaan, al dan niet met materiaal/apparaten/instrumentarium,  instellingen in Palestina bezoeken en kunnen een filmrapportage (dvd) of fototentoonstelling maken met hun belevenissen, die dan weer thuis in de instelling of bedrijf getoond kan worden en input kan zijn voor een vervolgproject.
Het is de bedoeling zowel betrokkenheid (en de spin-off daarvan) als bewustwording op gang te brengen, naast mogelijk praktische steun.

Budget:
Met in het achterhoofd dat overnachting plaats zal vinden bij deelnemers om de persoonlijke band te verstevigen en er gevraagd zal worden om ook een eigen financiële bijdrage te leveren, schatten we een uitwisseling (bezoek en tegenbezoek) met reis-, visa-, en verblijfkosten op ongeveer 5000,-.
Het voorstel is een budget voor Uitwisselingproject Vakbondsleden te oormerken van 15.000,- te betalen uit de voor het Midden Oosten gereserveerde middelen binnen Internationaal Solidariteitswerk van Abvakabo FNV (zie daarvoor ook de notitie van 2009 via http://www.abvakabofnv.nl/PDF/bondsraad/222081/222147/.pdf). Voor steun aan projectvoorstellen die uit de uitwisseling kunnen voortkomen,  zullen we binnen Abvakabo FNV of binnen FNV Mondiaal naar mogelijkheden zoeken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.