maandag 15 mei 2017

ITUC (IVV) is solidair met de Palestijnse gevangenen

Zie onderin de verklaring van FNV Mondiaal Noord van 30 mei.ITUC stands in solidarity with Palestinian prisoners

Solidarity StatementThe International Trade Union Confederation representing 181 million workers in national trade union centers in 163 countries, extends its solidarity with Palestinian prisoners who have declared an indefinite hunger strike to protest against violations of human rights inside Israeli Prisons.
We also support the ‘’general strike for freedom and dignity’’ held in solidarity with hunger striking prisoners and call for wider international solidarity.
For the eleventh consecutive day, more than 1,600 Palestinian prisoners detained in Israeli prisons are undertaking an indefinite hunger strike to protest against grievances, including medical negligence, administrative detention and limits on family visits. We are deeply concerned about their condition and we call upon the Israeli authorities to ensure that Palestinian prisoners are treated according to the standards set in international humanitarian law.
We add our voice to the demands of the hunger striking Palestinian detainees calling for the lifting of restrictions on family visits, improved overall detention conditions and access to medical care, including easing restrictions on access to education materials and food, as well as the installation of telephones to communicate with their relatives. We also recall that under international humanitarian law, detainees from occupied territories must be detained in the occupied territory, not in the territory of the occupying power, as enshrined in the Fourth Geneva Convention.
In this context, we reaffirm the ITUC’s position as set out in the 2014 ITUC Congress Statement, which denounces the occupation of Palestine by Israel, and pledges to mobilise for a just and sustainable peace between Israel and Palestine, in accordance with the legitimacy of international law. We also call for an end to the construction of illegal Israeli settlements and removal of existing settlements, Israel’s withdrawal from all Palestinian lands in line with the 4th of June 1967 borders, and the dismantling of the illegal separation wall.
We call upon all trade unions to support the strike for freedom and dignity.
https://www.ituc-csi.org/ituc-stands-in-solidarity-with?lang=en

--------------------------------------------------------

En in de FNV Mondiaal Nieuwsbrief van 30 mei:


Palestina
Solidariteit met Palestijnse gevangen
Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), dat 181 miljoen werknemers in nationale vakbondscentra in 163 landen vertegenwoordigt , spreekt haar solidariteit uit met Palestijnse gevangenen in hongerstaking zijn gegaan om te protesteren tegen schendingen van de mensenrechten in Israëlische gevangenissen.
We ondersteunen ook de '' algemene staking voor vrijheid en waardigheid '' in solidariteit met hongerstakende gevangenen en pleiten voor bredere internationale solidariteit.

Meer dan 1600 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen voerden een hongerstaking om te protesteren tegen grieven, waaronder medische verwaarlozing, administratieve aanhouding en beperkingen op gezinsbezoeken. Wij zijn diep bezorgd over hun conditie en wij roepen de Israëlische autoriteiten op om ervoor te zorgen dat Palestijnse gevangenen worden behandeld volgens de normen die zijn vastgelegd in de internationale humanitaire wetgeving.

We voegen onze stem toe aan de eisen van de hongerstakende Palestijnse gedetineerden die oproepen tot het opheffen van beperkingen op gezinsbezoeken, verbeterde algemene detentievoorwaarden en toegang tot medische zorg, met inbegrip van het vergemakkelijken van beperkingen op de toegang tot onderwijsmaterialen en voedsel, alsmede de installatie van telefoons om met hun familie te communiceren. Wij herinneren er ook aan dat volgens de internationale humanitaire wetgeving gedetineerden uit bezette gebieden in het bezette grondgebied moeten worden vastgehouden, niet op het grondgebied van de bezettende macht, zoals vastgelegd in het Vierde Genève-verdrag.

In dit verband bevestigen we de positie van de ITUC zoals uiteengezet in de ITUC-Congres van 2014, die de bezetting van Palestina door Israël veroordeelt en ervoor pleit te zorgen voor een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en Palestina, in overeenstemming met de legitimiteit van de internationale wet. We vragen ook een einde aan de bouw van illegale Israëlische nederzettingen en verwijdering van bestaande nederzettingen, de terugtrekking van Israël uit alle Palestijnse landen in lijn met de grenzen van 4 juni 1967 en de ontmanteling van de illegale scheidingsmuur.

Wij roepen alle vakbonden op om de staking voor vrijheid en waardigheid te ondersteunen.

http://www.mondiaalfnvnoord.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-30-mei-2017.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.