donderdag 19 januari 2017

De MENA-werkconferentie, nog wat

Nog wat observaties van Ton van der Scheer over de MENA-conferentie

MENA staat voor Middle East and Northern Africa.
Over het verloop van de conferentie, en met name de workshop Business and Human Rights in Palestina. Alleen het feit dat deze workshop in het programma was opgenomen, was voor mij reden om aan de conferentie deel te nemen. Al moet ik erkennen dat het goed is dat de FNV ook aandacht besteed aan vakbonden in andere Arabischtalige landen in de MENA-regio.
Ik was al vroeg aanwezig en raakte toevallig in gesprek met de dagvoorzitter Ali Gündüz. Ik sprak met hem over de Palestinawerkgroep en mijn vrees dat Palestina te weinig aandacht zou krijgen, omdat het eerste dagdeel geen spreker over Palestina stond geprogrammeerd. Hij stelde mij enigszins gerust omdat de eerste spreker Mustafa Tlili dit ook aan de orde zou stellen. En dat gebeurde ook inderdaad op uitstekende wijze. Hij draaide er niet omheen en had harde kritiek op Israël (*).
In de workshop was er vanuit vrijwel alle deelnemers veel support voor de Palestijnse zaak. Het standpunt dat de bezetting van de Palestijnse gebieden strijdig is met VN-resoluties en internationaal recht en dat mensenrechten en dus ook vakbondsrechten door Israël werden geschonden, werd breed gedragen en onrechtmatig genoemd. Ook de voorzitter van de workshop Coen van der Veer deelde dat standpunt. Op grond daarvan waren de deelnemers aan de workshop het erover eens desinvesteren in (niet Palestijnse) economische activiteiten in bezet gebied geboden is.
Naast mij waren er nog enkele deelnemers aan de workshop die dit een goed standpunt vinden, maar dat de FNV meer kan en moet doen. Om activiteiten uitsluitend te beperken tot het uitbesteden aan leden in de sectoren om in voorkomend geval hun bedrijfsleiding te wijzen maatschappelijk verantwoord ondernemen en eventuele economische activiteiten niet aan te gaan of te stoppen, ontslaat de FNV (het bestuur) van eigen verantwoordelijkheid om actief uitvoering te geven aan beleid wat erop gericht is te bezetting te beëindigen. In de verslagen van de bezoeken aan Palestina, zowel van de kaderleden als de bestuursvoorzitters, heeft de Palestina een scala aan mogelijke activiteiten genoemd, zoals het beïnvloeden van politiek en bedrijfsleden en internationale vakbondsplatforms zoals de EVV. Dit sluit ook aan bij het beleid van o.a. de ITUC en PSI, waaraan de FNV (al of niet als ABVAKABO) zich aan geconformeerd hebben.
Ik kon daarom niet nalaten om bezwaar te maken tegen de samenvatting  die Coen van der Veer formuleerde als resultaat van de workshop, omdat hij daarbij de activiteiten juist wel beperkte tot beïnvloeding bedrijven door de daarin werkende FNV-leden. 
Ton van der Scheer

-----------------------

(*)
Navraag bij Mustapha Tlili leverde op 31/1 dit citaat op:
'Netanyahu is acting currently for a Jewish state: it is a racist vision on the solution of 2 states'.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.