zondag 12 juni 2016

Stop de economische relaties met de Israëlische nederzettingen

Zie ook dit rapport uit België: MADE IN ILLEGALITY

Eisen

 
 
België, Frankrijk, maar ook de Europses Unie en haar andere lidstaten, hebben de verplichting om maatregelen te nemen tegen de Israëlische kolonisatie en de bezetting van de Palestijnse gebieden.
De EU, Frankrijk en België veroordelen regelmatig en ondubbelzinnig het Israëlische kolonisatiebeleid. Tegelijkertijd dragen ze bij tot de economische ontwikkeling en de uitbreiding van de nederzettingen door de omvang van de economische en handelsrelaties met de nederzettingen. Deze spreidstand is onhoudbaar.

Het is tijd dat België, Frankrijk en de Europese Unie:
- overgaan van woorden naar daden;
- voldoen aan hun verplichtingen onder het internationaal recht en de mensenrechten;
- niet langer deelnemen aan de Israëlische nederzettingeneconomie;
- niet langer direct of indirect de ontwikkeling van de Israëlische nederzettingen steunen.
De ondertekenende organisaties van de campagne Made in Illegality roepen België, Frankrijk en de EU op, onmiddellijk alle economische en commerciële banden met de Israëlische nederzettingen door te knippen.

Problematiek

Israëls nederzettingenbeleid vormt een ernstige schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende macht om een deel van haar eigen burgers te verplaatsen naar het gebied dat ze bezet. Daarnaast ondermijnt de kolonisatie het zelf- beschikkingsrecht van het Palestijnse volk. ...

 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.