zondag 1 mei 2016

1 MEI IN AMSTERDAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De FNV vierde 1 mei in Amsterdam. Het startpunt was bij de Dokwerker, symbool van vakbondsverzet tijdens de 2e wereldoorlog, waar Jaap Hamburger een goede toespraak hield over vrijheid, mensenrechten en vakbondsrechten. Jaap is ook voorzitter van Een Ander Joods Geluid, waarmee de Palestinawerkgroep van de FNV goede contacten heeft. Hij wees in zijn toespraak op het belang van de werkgroep voor het Midden-Oostenbeleid (in solidariteit met de onderdrukte Palestijnen streven naar vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) van de FNV.

... Ik wil mij van hier als voorzitter van Een Ander Joods Geluid ook richten tot de leiding van de FNV. FNV leden verenigd in de AbvaKabo werkgroep Palestina hebben in september 2013 goede plannen gepresenteerd om iets te ondernemen tegen het grote en niet-aflatende onrecht dat de Israëlische bezetting van Palestina voor Palestijnen betekent; FNV bestuur, laat uw koudwatervrees varen en pak dit thema op, overeenkomstig de voorstellen van de Palestinawerkgroep. Ook al bent het niet met alles eens, overwin uw aarzelingen, toon moed, laat uw stem horen. U kunt iets betekenen voor Palestijnse bonden en maatschappelijke organisaties, zij smachten naar uw steun. Ook de Dokwerker wacht op u. ....

Het was een zonnige eerste mei - de dag ook van internationale solidariteit - en de werkgroep had een informatiekraam. De volledige tekst van Jaap Hamburger bij de Dokwerker staat hier.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgedeeld werd deze flyer:


Palestinawerkgroep-FNV  /  1 mei 2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen = Divestment

Op 1 mei geeft de FNV extra aandacht aan haar wereldwijde solidariteit. En Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoort er nadrukkelijk bij http://www.fnv-magazine.nl/201504#!/de-samenleving
 
Ook steeds meer vakbonden nemen maatregelen om de Palestijnse vakbonden en werknemers te steunen, zoals bijvoorbeeld de publieke sectorbonden. Zie onze blog op

De Palestinawerkgroep (voortgekomen uit AbvaKabo) wil binnen de FNV de Palestina-solidariteit, zoals besloten op onze internationale congressen, uitdragen. We steunen de strijd van onze Palestijnse collega's voor fatsoenlijke leefomstandigheden en eerlijke arbeidsomstandigheden. Vooral via MVO-beleid geven we steun aan de zgn. divestmentpolitiek: er mag geen enkele steun zijn voor enige investering die de Israelische bezettingspolitiek steunt. Dat doen we ondermeer via druk op pensioenfondsen. Ook de OR heeft hier een belangrijke taak; wat voor relaties heeft jouw bedrijf of organisatie? Stel het aan de orde en maak er een onderwerp van!
 
Onze Palestijnse collega's ondersteunen we verder met trainings- en solidariteitsprojecten. Eenmaal per jaar organiseren we een grote themabijeenkomst. Sectoren en lokale netwerken kunnen ons uitnodigen om informatie te geven. Wij bieden concrete handelingsperspectieven zoals het sponsoren van olijfbomen in de olijfboomcampagne, die de Palestijnse boeren steunt hun land te behouden (https://planteenolijfboom.nl/). Ook dat is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), olijfbomen betekenen namelijk inkomen, pensioen en arbeidsomstandigheden.

FNVers kopen dus geen producten of diensten die op enige wijze iets met de Israëlische bezetting te maken hebben. En stellen het aan de orde in hun ondernemingsraad.
  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen = Divestment. Het maakt deel uit van de BDS-beweging (Boycot, Divestment, Sancties) zoals eerder tegen Apartheids-Zuid-Afrika bestond. BDS: https://bdsmovement.net/bdsintro
 
Contact palestinawerkgroepfnv@gmail.com en vooral bij de kraam.
 
Palestinawerkgroep-FNV /  1 mei 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.