donderdag 3 januari 2013

Kamervragen vanwege vissers en boeren in Gaza

VISSERS EN BOEREN GAZA DE DUPE


Met het overeenkomen van een bestand kwam op 21 november 2012 een einde aan de geweldsescalatie tussen Gaza en Israël. De strijdende partijen spraken toen af dat er geen raketten meer op Israël afgeschoten zouden worden en dat Israël alle vijandigheden tegen de inwoners van Gaza zou staken. Inmiddels is duidelijk dat deze afspraken niet worden nagekomen. Vooral de Israëlische aanvallen op Palestijnen aan de grens en vissers op zee zijn zorgwekkend. Omdat het belangrijk is dat het geweld niet opnieuw escaleert, heb ik de minister de volgende vragen gesteld:

1. Kent u de berichten ‘Ceasefire Means ‘Nothing’ to Gaza Fishers’ en ‘Israeli Soldiers Fail to Cease Firing’? 1)

2. Kunt u bevestigen dat onderdeel van de bestandsafspraken tussen Israël en gewapende groepen in Gaza, die volgden op de escalatie van het geweld in november 2012, is dat ‘Israel should stop all hostilities in the Gaza Strip land, sea and air including incursions and targeting of individuals’? 2) Deelt u mijn opvatting dat de voorbeelden in beide bij vraag 1 genoemde artikelen aantonen dat Israël deze afspraak schendt? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Kunt u een overzicht geven van de schendingen van het bestand door Israël en van de schendingen van het bestand door gewapende groepen in Gaza sinds deze op 21 november 2012 van kracht werd?

4. Deelt u mijn opvatting dat het opleggen van een beperking van drie of zes mijl voor Palestijnse vissers in Gaza in strijd is met het internationale recht? En kunt u bevestigen dat deze beperking in strijd is met de afspraken zoals vastgelegd in de Oslo akkoorden? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Deelt u verder mijn opvatting dat het opleggen van een bufferzone aan de Palestijnse kant van de grens met Israël, waardoor Palestijnse boeren niet bij hun land kunnen, eveneens in strijd is met het internationaal recht? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Bent u bereid er bij Israël op aan te dringen dat het internationaal recht wordt gerespecteerd en dat de bufferzone aan de grens en de beperkingen voor Palestijnse vissers geheel worden opgeheven? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bronnen:
1. Ceasefire Means ‘Nothing’ to Gaza Fishers,
http://www.ipsnews.net/2012/12/ceasefire-means-nothing-to-gaza-fishers/, 17 december 2012 en Israeli Soldiers Fail to Cease Firing, http://www.ipsnews.net/2012/12/israeli-soldiers-fail-to-cease-firing/, 4 december 2012.
2. Full text: Terms of Israel-Palestinian cease-fire, http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2012/11/21/full-text-terms-of-israel-palestinian-cease-fire/, 21 november 2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.
Naar verwachting vindt in februari een Kamerdebat over Palestina/Israel plaats, onder andere over een Kamerbrief van minister Timmermans, zie Kamerbrief over MO-vredesproces
Deze brief en andere Kamerstukken zijn hier te vinden: website rijksoverheid

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.