dinsdag 7 februari 2012

Elbit Systems en Aryt Industries op uitsluitingenlijst van PFZW

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn meldt in zijn berichtgeving over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (uitsluitingenlijst derde kwartaal 2011) dat het niet langer zal investeren in Elbit Systems en Aryt Industries. Het laatste bedrijf vanwege betrokkenheid bij de productie van clusterbommen.

Interessant is de motivering bij Elbit Systems, namelijk ‘schending van mensenrechten’. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hiermee gedoeld wordt op betrokkenheid van Elbit bij de Israëlische bezettingspolitiek (*).

De Palestina-werkgroep is al langer bezig met het thema pensioenfondsen in samenhang met ‘niet investeren in de Israëlische bezettingspolitiek’. Een motie daarover is ook eerder behandeld in de Bondsraad en toen meteen onderschreven als staand beleid.

Waardering voor de gedane inzet vanuit de bond!
 
(*) Russell Tribunal on Palestine over Corporate Complicity, november 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.