woensdag 2 maart 2011

Kom in actie tegen recente vernieling van olijfbomen

Van: Olijf Boom [mailto:planteenolijfboom@gmail.com]
Verzonden: woensdag 2 maart 2011 11:41
Aan: planteenolijfboom@gmail.com
Onderwerp: Kom in actie tegen vernieling Palestijnse olijfbomen

Kom in actie tegen recente vernieling van olijfbomen

Terug van olijfplantreis

Begin februari reisden 5 Nederlanders naar de Palestijnse gebieden om deel te nemen aan het olijfplantprogramma. Gedurende een week werden in totaal 1600 olijfbomen aangeplant door vrijwilligers van over de hele wereld. Daarnaast werden bovendien nog ruim 6000 olijfbomen verdeeld onder Palestijnse boeren die lijden onder de Israëlische militaire bezetting en landconfiscaties door Israël.

Een verslag van de reis en foto's zijn te vinden op: http://jai-pal.org/content.php?page=1006
Binnenkort verschijnt de Nederlandse vertaling op onze website www.planteenolijfboom.nl
Onze vrijwilliger Jenne Jan Holtland blijft nog 3 maanden in de Palestijnse gebieden en doet verslag via zijn blog http://jjholtland.blogspot.com

De Olijfbomencampagne wil iedereen die in de afgelopen jaren olijfbomen heeft gesponsord hartelijk danken voor de steun.

Opnieuw olijfbomen vernield

Helaas worden er nog altijd olijfbomen vernield. Recentelijk werden 150 olijfbomen vernield door het Israëlische leger bij een boer die door ons gesteund wordt. Zie het bericht hieronder, gevolgd door een oproep en suggesties om actie te ondernemen.

Het blijft nog altijd belangrijk de Palestijnse boeren te steunen in hun strijd tegen landroof. Het aanplanten van olijfbomen is een teken van hoop voor de toekomst en een geweldloze manier van verzet.

Steun de campagne

Wilt u de campagne ondersteunen door meer bekendheid te geven aan ons werk? U kunt bij ons folders bestellen en een dvd met de nieuwe promotiefilm van 10 minuten. U kunt ook de link naar het filmpje gebruiken om via e-mail, hyves of facebook aandacht te vragen voor het werk van de campagne :  www.youtube.com/watch?v=5a5ucE_rUmc

----------------------------------------
Olijfbomen verwoest in Jaba’a
Een oproep tot actie

Verslag in het Engels en foto's zijn hier te vinden: www.jai-pal.org/content.php?page=1059
Er komt maar geen eind aan het verwoesten van Palestijnse boomgaarden door het Israëlische leger. Op 22 februari 2011 was de beurt aan Izzat Abu Latifa, een boer uit het dorpje Jaba’a, vlakbij Bethlehem. (http://www.ochaopt.org/documents/opt_arij_vp_aljaba.pdf)
Rond 7 uur ’s ochtends verschenen Israëlische militairen op zijn veld, dat gelegen is naast kolonistenweg 367 (http://www.maan-ctr.org/pdfs/Apartheid%20Roads.pdf). Onmiddellijk begonnen ze zijn olijfbomen om te zagen met een kettingzaag, en ze vergiftigden de wortels. Toen Izzat hoorde van de aanwezigheid van het leger, snelde hij naar zijn veld. Bijna 150 bomen waren inmiddels omgezaagd. Volgens de militairen moesten de bomen worden verwijderd, omdat de grond van de Israëlische Staat zou zijn. Terecht kwam Izzat hiertegen in het geweer. Zijn veld bevindt zich op de bezette Westelijke Jordaanoever, niet in Israël. Om dit te ondersteunen liet Izzat de militairen zijn eigdendomspapieren zien.
Izzat vertelde de mensen van het Joint Advoacy Initiative (JAI): ‘Toen ik zag hoe ze de bomen omzaagden, voelde het alsof mijn hart uit mijn borstkas werd gerukt.’ Hij verbouwt al 40 jaar olijven op zijn veld. ‘Elk jaar heb ik nieuwe bomen bijgeplant, en nu verwoesten ze alles waar ik zoveel tijd in heb gestoken. Olijfbomen zijn heilig; welk geloof, welke religie staat dit toe? Hoe kan een mens het over zijn hart verkrijgen om olijfbomen op deze manier te doden?’, aldus een geëmotioneerde Izzat. De omgezaagde bomen waren tussen de twee en de veertig jaar oud, en zijn allemaal geplant door hemzelf, zijn kinderen en kleinkinderen. Het leed werd nog verergerd door bedreigingen van de Israëlische commandant. Als Izzat niet onmiddellijk de omgezaagde bomen van zijn veld verwijderde, zouden de militairen de overige bomen ook omzagen.
Toen een afvaardiging van JAI op woensdag verscheen, lagen de bomen opgestapeld voor Izzats huis. In het veld markeerden de overgebleven stronken de plaats waar ze gestaan hadden. Aangenomen wordt dat Israël er dennenbomen voor in de plaats wil planten, om de grond zichzelf op die manier toe te eigenen. Izzat bereidt een schadeclaim voor, evenals enkele klachten naar de verschillende autoriteiten, al zal de geleden schade daarmee niet worden gecompenseerd. Hij wil zijn veld zo snel mogelijk herbeplanten, in de hoop zijn land op die manier te kunnen beschermen. Drie jaar geleden was de boer ook al het slachtoffer van het destructieve bezettingsbeleid. Een groot deel van zijn land werd verwoest, om er een waterleiding aan te leggen, en zo het water uit de West Bank naar Israël te kunnen pompen. Izzat zelf mocht niet bij het water. Het is deze strijd die hem tot een sprekend voorbeeld maakt van wat Palestijnse boeren op dagelijkse basis overkomt. Geïnspireerd door zijn doorzettingsvermogen, zal JAI Izzat bijstaan, en hem – gesteund door organisaties wereldwijd die zich achter de campagne geschaard hebben - aan middelen en mankracht helpen.
Helaas bleef het niet bij dit verlies. Nadat ze Izzats veld verlaten hadden, zijn de militairen naar het land van Mohammed Ahmed Abu Sheba gegaan, en hebben daar nog eens 120 olijfbomen omgezaagd. De boer zelf was op dat moment niet in het dorp, en arriveerde te laat om het onheil te kunnen voorkomen. De betreffende olijfbomen zijn door de Olijfbomencampagne aan Mohammed gedoneerd in haar zevende en achtste seizoen, en werden gesponsord door mensen uit Japan, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten.

Suggesties voor actie
 
·         Schrijf een brief naar de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, en vraag hen de verwoeste velden van deze boeren te bezoeken. De ambassade is te bereiken via nlgovtel@012.net.il. Contactgegevens van de boeren zijn beschikbaar via olivetree@jai-pal.org.
·         Schrijf een interne of openbare brief (via de kranten bijvoorbeeld) naar de Israëlische ambassade in Den Haag via info@hague.mfa.gov.il. Vertel het verhaal van de boeren en vraag om een verklaring voor bovenstaande gebeurtenissen.
·         Schrijf een brief naar de boeren zelf, om hen te laten weten dat ze niet alleen staan. (stuur aan olivetree@jai-pal.org)
·         Schrijf (lokale) media aan, en probeert bovenstaande gebeurtenissen bij hen onder de aandacht te brengen.
·         Sponsor een olijfboom en/of vraag vrienden en familie dat te doen.
·         Laat het JAI bij voorkeur even weten als je besluit actie te ondernemen. (olivetree@jai-pal.org)


Wilt u geen berichten meer ontvangen, stuur dan een e-mail terug met als onderwerp: afmelden mailinglijst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.