maandag 6 december 2010

Bondsraad 30-11-2010 - Internationale Solidariteit

Zoals bekend (Bondsraad 24-11-2009) is het 'niet investeren in de bezetting' (focus op pensioenfondsen) bondsbeleid. Zie op de site van de Bondsraad onder andere de twee brieven over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), d.d. 11-3-2010 en 20-4-2010.

In de Bondsraad van 30 november was Internationale Solidariteit (IS) geen agendapunt. Wel is het Bondsbestuur gevraagd, nu we een jaar verder zijn, om een voorgangsrapportage m.b.t. het maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze pensioenfondsen - en anderszins - om te zorgen dat ze niet beleggen in bedrijven/instellingen die de Israelische bezettingspraktijken steunen. Ook is gevraagd om snel alle resultaten (met onze aanbevelingen) van de geslaagde solidariteitsdag van 30 oktober te bespreken.
Vooruitlopend op de voortgangsrapportage kennen we de PFZW-brief aan het Russell Tribunaal al, een stap voorwaarts.
Voor wat betreft de resultaten van de solidariteitsdag is aangegeven dat het urgent is te komen tot een delegatie naar Palestina om het uitwisselingsproject konkreet inhoud te geven, al dan niet in combinatie met het planten (in februari 2011) van het olijfboombos van ABVAKABO. De delegatie wordt door de bondspenningmeester desgevraagd welwillend tegemoet getreden.

Het Bondsbestuur zal snel reageren en gaf nogmaals aan Internationale Solidariteit eens per jaar met de Bondsraad te willen bespreken.

Dit IS-punt heeft een natuurlijke band met de jaarlijkse behandeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid (zie arbeidsvoorwaardennota 2009-2013) dat zich baseert op de internationale Decent Work Campagne, op Gewoon Goed Werk. Uit de nota: 'Solidariteit met werknemers in andere landen is nodig om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden daar te verbeteren en te voorkomen dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld.'
Het tienpuntenplan maatschappelijk beleggen van de FNV helpt hierbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.