zondag 19 november 2017

Combat proven Nederlandse militaire relaties met Israël / Stop wapenhandel, juni 2016

Samenvatting 

In dit rapport heeft Stop Wapenhandel de militaire relaties en de import en export van militaire goederen tussen Nederland en Israël in kaart gebracht.

De Israëlische wapenindustrie is grotendeels in staatshanden en heeft het Israëlische leger als voornaamste klant. Onderling zijn er nauwe banden, er is constant contact vanuit 'het veld' met de industrie over ontwikkelingen en verbeteringen van militaire producten. Dat leidt ertoe dat Israëlische wapens populair zijn op de internationale markt, omdat ze het label ‘combat proven’ of ‘battle tested’ hebben. Israël en zijn wapenindustrie profiteren van de kennis en ervaring die is opgedaan door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van Gaza. Een bezetting en blokkade die gepaard gaan met mensenrechtenschendingen en overtredingen van het internationaal recht.

Met het exporteren van hoogwaardige militaire- en 'beveiligingsproducten' trekt de Israëlische wapenindustrie profijt van deze kennis en ervaring. Landen die producten van de Israëlische wapenindustrie kopen of met deze industrie samenwerken, zoals Nederland, profiteren zo in feite van kennis opgedaan bij het schenden van mensenrechten en overtreden van internationaal recht. Minister van Defensie Hennis verklaarde in 2014 bij een bezoek aan Israël dat Nederland de militaire banden met Israël wil aanhalen. Het Korps Commandotroepen maakt gebruik van Israëlische trainingsfaciliteiten. Ook hier profiteert Nederland van kennis en ervaring die is opgedaan tijdens bezetting en blokkade.
 
Behalve het stimuleren van de wapenindustrie door aankoop van Israëlische ‘combat proven’ producten draagt Nederland nog op andere manieren bij aan het faciliteren van de bezetting en het conflict. Zo is er een aanzienlijke kans dat in Nederland geproduceerde en ontwikkelde onderdelen voor F-16s, Apache helikopters, Hellfire-raketten en in de nabije toekomst onderdelen van de F-35, ook bekend als Joint Strike Fighter (JSF), via de Verenigde Staten in Israël belanden, ook al zou Nederland zelf nooit rechtstreeks dit soort producten aan Israël leveren. Nederland heeft na de uitvoer van de geproduceerde wapenonderdelen geen controle meer over de Amerikaanse export.

Daarnaast vindt nog steeds export van zogenaamde dual-usegoederen plaats, goederen die zowel een civiele als een militaire toepassing kennen. Verontrustend zijn met name de levering van onderdelen van nachtzichtapparatuur aan het Israëlische leger en de levering van chemicaliën die als grondstof voor chemische wapens kunnen dienen. Vooral omdat Israël als een van de weinige landen het Chemische Wapens Verdrag niet heeft geratificeerd. Sommige analisten vermoeden bovendien dat Israël een chemische wapenprogramma heeft.
 
De Israëlische militaire industrie wordt niet alleen gesteund door aankopen uit Europese landen, ook gaan er grote sommen onderzoeksgeld naar Israëlische wapenproducenten. Israël kan deelnemen aan lucratieve EU onderzoeksprogramma’s door het in 1995 gesloten Associatieverdrag met de Europese lidstaten. Gedurende de looptijd van het Europees innovatiesubsidieprogramma FP7, van 2007 tot en met 2013, hebben Israëlische instellingen meegedaan aan ruim 1500 projecten. Israël heeft daarbij voor 780 miljoen euro aan subsidie ontvangen. Een deel van dit bedrag belandde bij de Israëlische wapenindustrie.
 
Na druk vanuit maatschappelijke organisaties besloot de Europese Commissie dat projecten in Horizon 2020 een exclusieve focus moeten hebben op civiele toepassingen. Ondanks dat blijkt dat er nog steeds veel van de Europese innovatiesubsidie naar de wapenindustrie gaat, mede doordat de grens tussen civiele (‘beveiligings’), dual-use en militaire producten erg vaag is. Onder meer worden met Europees belastinggeld wapenproducten als Elbit en ISLspace gesteund, bedrijven wiens producten een grote rol spelen bij de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de oorlogen en blokkade van Gaza.
 
De houding van Nederland en de EU ten aanzien van militaire relaties met Israël is dus zeer tweeslachtig. Nederland en de EU spreken ze zich uit tegen de Israëlische bezetting en de schendingen van internationaal recht en mensenrechten. Zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie stelt niet samen te werken met bedrijven die gevestigd of werkzaam zijn in bezet gebied. Maar tegelijkertijd wordt handel met de Israëlische wapenindustrie wel toegestaan, en belandt er in Nederland geproduceerd wapenmateriaal in Israël, en vice versa.
 
Lees verder
http://www.stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/Militaire%20relaties%20Israel%20final%20version.pdf

--------------------------------------------

Publicaties van Stop Wapenhandel
§ Border wars. How the European arms industry profits from the refugee crisis. (Ook verschenen als: Oorlog aan de grenzen. Hoe wapenhandelaren profiteren van de Europese vluchtelingentragedie). I.s.m. Transnational Institute. Juni 2016
§ Combat proven, Nederlandse militaire relaties met Israël. Juni 2016
§ Beleggingen pensioenfondsen in Airbus. April 2016
§ Wapenexportcontrole in de Oekraïne. Maart 2016
§ Tax evasion and weapon production ; Letterbox arms companies in the Netherlands. I.s.m. Transnational Institute. December 2015
§ Topjaar 2014, analyse Nederlandse wapenexport. December 2015
§ Dutch arms trade with coalition forces in the Yemen war. November 2015
§ Pensioengeld voor de JSF. Augustus 2015
§ “Het is wel mijn geld” – Pensioengeld voor kernwapens. Mei 2015
§ Reactie op Initiatiefnota D66 en PvdA Wapens en Principes. April 2015
§ Wapenpromotie bij foute vrienden: Nederlandse bedrijven op IDEX wapenbeurs. Januari 2015
 

Zonder donateurs geen Stop Wapenhandel Steun ons met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.