vrijdag 14 juli 2017

FNV Internationaal/Europa nieuwsbrief 13 juli 2017: Internationale afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen

.......

INTERNATIONAAL

Internationale afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO is een groep van 35 ontwikkelde landen. De OESO adviseert op het gebied van economische ontwikkeling en zet standaarden die gaan over sociaal en duurzaam ondernemen. De lidstaten worden geacht ondernemingen die in hun landen gevestigd zijn, daaraan te houden.  Vakbonden zijn betrokken doordat zij samen optrekken in TUAC, de Trade Union Advisory Committee (adviescomité van de vakbonden bij OESO).

OESO-richtlijnen  
De OESO-richtlijnen voor multinationals vormen een belangrijk kader voor al het internationale MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) werk waar de FNV in en buiten Nederland bij betrokken is. Als bedrijven deze richtlijnen schenden, dan kan er een klacht worden ingediend bij een speciaal hiervoor ingericht meldpunt.  De OESO organiseert in de week van 26 tot 29 juni 2017 een hele week over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vakbondscampagnes  
Beleidsadviseur Lucia van Westerlaak vertegenwoordigt de FNV daar. Zij sprak op woensdag 28 juni over hoe en waarover vakbonden campagne voeren, hoe belangrijk dat is en dat een bemiddeling vanwege een klacht tegen bedrijven, geen reden mag zijn om het campagne voeren te willen beperken.

IMVO-convenanten  
Ook voerde zij het woord over IMVO-convenanten die in Nederland in ontwikkeling zijn. Hierin staan sectorale afspraken met branches, overheden en ngo's (niet-gouvermentele organisaties, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen) zoals Oxfam over hoe het schenden van mensen- en arbeidsrechten door bedrijven moet worden voorkomen, ook als het gaat om hun toeleveranciers hier en elders in de wereld. De OESO is gevraagd om de afspraken en de uitvoering ervan te helpen bewaken en om andere landen op te roepen een soortgelijk instrument te ontwikkelen.

.........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.