zondag 6 november 2016

FNV internationale Solidariteitsdag 5 november in beeld


Een beeldimpressie van de FNV-dag in Het Huis Utrecht (https://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/fnv-internationaal/fnv-solidariteitsprojectendag/). Er was een stand met pleidooi voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en de oproep tot solidariteit (zie tekst pamflet onderaan) werd aan ieder gegeven.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Internationale vakbondssolidariteit

Het is tijd voor brede solidariteitsverklaring met de Palestijnen

De vakbonden kennen een grote traditie van internationale solidariteit. Als een ding op dit moment de aandacht verdient is het wel solidariteit met de Palestijnse strijd. De onderdrukking van de Palestijnen is bar en boos. En wordt steeds schrijnender. De strijd voor gelijke rechten die wij als werkgroep willen ondersteunen wordt op diverse fronten gevoerd: in Gaza, op de Westbank en in Israel. Maar ook in Nederland wordt die strijd gevoerd. Ook in de FNV door de Werkgroep Palestina van de FNV. Wij worden daarbij gesteund door allerlei solidariteitsgroepen, zoals het Palestina Komitee, ‘Gate48’, de ‘Kairos’-werkgroep, ‘Een Ander Joods Geluid’ en ‘Stop de Bezetting’. Ieder met zijn eigen invalshoek en specialisme. De FNV heeft inmiddels goede banden met de Palestijnse vakbond PGFTU en jarenlang de oproepen van de westerse vakbonden, PSI, gesteund.

Maar toch is het tijd dat de FNV zijn beleid weer aanscherpt. De bezoeken van Ton Heerts (februari 2014) met Corrie van Brenk (toen voorzitter Abvakabo) aan deze regio vinden wij een goede eerste stap. Maar nu verder. De FNV MO-nota van 2003 waarin de FNV al een keer oproept de Palestijnse strijd te steunen, is hierbij een goed uitgangspunt. Wij eisen vanwege de enorme problemen op de Westbank en in Gaza, een stevige solidariteitsverklaring van het FNV.

Toen Israel in 1948 als toevluchtsoord voor joden werd erkend, hebben maar weinigen kunnen bevroeden dat de Palestijnen al hun rechten verloren. En dat Israel een apartheidsstaat werd. De meerderheid van de bevolking werd gedupeerd. Christenen en moslims werden tweederangs burger. Dat onrecht is onaanvaardbaar voor de Palestijnen en voor ons ondergetekenden. Voor de wet geldt voor hen geen recht. Geen recht meer op hun land. Geen recht meer op goede voorzieningen. Geen recht meer op te komen voor hun rechten. Geen recht op terugkeer. In 1975 werd al dit onrecht – racisme en apartheid -  eindelijk erkend door de Verenigde Naties.

PALESTIJNEN WILLEN GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN; GEEN OPDELING VAN HUN LAND

De FNV heeft - publiekelijk – recent nog geen duidelijke solidariteit uitgesproken met de Palestijnse strijd voor gelijke rechten. Daar maken wij ons – als werkgroep van de FNV - sterk voor. Wij eisen: gelijke rechten voor iedereen in Israel, op de Westbank en in Gaza. Palestijnse vluchtelingen moeten terug naar Israel kunnen gaan.
Werkgroep Palestina FNV
(voorheen Palestina werkgroep Abvakabo)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.