zondag 13 oktober 2013

Speeches Palestinaconferentie (Vrede Palestina/Israel) 28-9-2013

Vakbeweging en burgers samen in actie tegen de bezetting (zie ook eerder bericht in Conferentie Vrede Palestina-Israel) was de subtitel van de werkconferentie die o.a. voortkwam uit de 'opdracht' van de PSI-conferentie te Durban, deze opdracht. Hierna de speeches van de gastsprekers:

- Rafeef Ziadah namens PTUC-BDS , de Palestinian Trade Union Coalition for BDS

- Werner van Heetvelde namens ABVV

- René Grotenhuis namens Cordaid

En na de workshops:

Cees Flinterman lid ethische commissie beleggingen pensioenfonds PFZW en hoogleraar internationaal recht, eind van de middag afrondend.

Deze voorgelegde aanbevelingen kregen steun:

1. Het ontmoedigen van bedrijven om handel te drijven met en te investeren in de nederzettingen of bezetting of mee te doen aan het bouwen van de muur.

2. Zelf geen zaken doen met bedrijven die met deze praktijken doorgaan.

3. Het aandringen bij pensioenfondsen om geen investeringen te doen of behouden in bedrijven die met deze praktijken doorgaan.

4. Het informeren van de leden en de achterban van onze organisaties en burgers in het algemeen over deze bedrijven zodat ze bewust kunnen consumeren. Het er bij de overheid op aandringen om nederzettingsproducten te etiketteren en op termijn de invoer van producten uit de nederzettingen verbieden.

5. Aandringen bij de overheid (bv. via ondernemingsraden) om producten en bedrijven uit nederzettingen uit te sluiten van openbare aanbestedingen.

6. Aandringen bij de overheid om nederzettingen uit te sluiten van bilaterale overeenkomsten en instrumenten tot samenwerking, om organisaties die nederzettingen financieren uit de systemen voor belastingvermindering te schrappen, en om financiële transacties ter ondersteuning van nederzettingen en aanverwante activiteiten te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.