zaterdag 13 juli 2013

ABVV onderschrijft Europees vakbondsappel voor concrete maatregelen tegen Israëlische kolonisatie

Vier Europese vakbondsfederaties (de Franse CGT, de Italiaanse CGIL, de Britse TUC en de Ierse ICTU) doen een gemeenschappelijke oproep opdat de Europese landen concrete maatregelen nemen tegen het illegale nederzettingenbeleid van Israël. De Belgische ABVV ondersteunt nu deze oproep.

Zie het ABVV-artikel.

In overeenstemming met het internationaal recht zijn dit de eisen:
  • een verbod op de invoer van producten uit de kolonies (de nederzettingen) in de landen van de EU;
  • de uitsluiting uit alle Europese samenwerkingsprogramma's en -protocollen van de ondernemingen die in de kolonies produceren; 
  • de toepassing van de richtsnoeren van de OESO en de UNO (Wereldpact) inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, deugdelijk bestuur en mensenrechten op de Europese ondernemingen;
  • de opschorting van het associatieverdrag tussen de EU en Israël zolang de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.