donderdag 6 december 2012

Anan Qadri met ABVAKABO-sjaal op PSI-congres, en met steun van ABVAKABO FNV

Demonstratie tijdens het congres, voor Palestijnse rechten en voor acties om die rechten te realiseren. Linksboven Hugh Lanning, op 12 november spreker op een ABVAKABO-bijeenkomst over vakbonds-solidariteit voor Palestina, over de vakbondsbijdrage aan BDS. Anan Qadri speecht als lid van de Palestijnse vakbonds-delegatie.

Namens ABVAKABO FNV sprak Meindert van den Berg op het PSI congres te Durban op woensdag 28 November in onderstaande tekst steun uit voor een Palestinaresolutie, die drie ingediende resoluties samenbracht.
Een korte tekst, aangezien door de grote hoeveelheid sprekers er slechts twee minuten spreektijd was. Maar een duidelijke tekst die onszelf een opdracht geeft.

Dear colleagues, Comrades,

The contribution I'm going to make concerns a statement of support for our Palestinian colleagues as worded in the new resolution number 49 (*).

Abvakabo FNV wants to express its support for this resolution as logical and in line with a number of resolutions adopted in previous congresses.

In this occasion we like to promote the wishes of the PGFTU discussed in the PSI Solidarity Workshop in Amman in June 2010 (**).
Key elements are that the international trade union movement must double her efforts to end the occupation.

The ongoing occupation is destructive for the Palestinian society, making a decent life and decent work for our colleagues impossible and is a destructive element for the whole region.

Abvakabo FNV strongly supports and promotes Corporate Social Responsibility and works in line with that in targeting corporate complicity as stressed in this resolution.

We have the two largest Dutch pension funds divest from companies that are complicit to the Israeli Occupation.

Strengthening the Palestinian trade unions and having  stronger ties with them as recommended in this resolution is further a wish for us to work on with other PSI unions.

The  29th of November is the international day of solidarity with the Palestinian people as declared by the United Nations.

Let us adopt this resolution on this or that day and call upon all of PSI to work strongly on this issue so that next congress we can report successful results.

Thank you for your attention.

(*) Zie resolutie 49 in http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions alsmede resolutie 42!
 
Kern is van de resolutie
- Steun voor de PGFTU-oproep voor 'Palestinian statehood' en daartoe bij de eigen nationale regeringen lobbyen;
- Onze regeringen en de internationale gemeenschap oproepen te werken aan duurzame vrede (negotiated settlement, mutual respect and selfdetermination, justice for Palestinians and security for Israel);
- Meer druk op Israel om de bezetting te stoppen en Muur en nederzettingen te verwijderen, desinvesteringscampagnes dus gericht op bedrijven die de bezetting/Muur/nederzettingen mede mogelijk maken, toepassing van internationaal recht afdwingen, internationaal recht verbiedt de export van nederzettingenprodukten;
- EU-lidstaten oproepen Europese wetgeving toe te passen voor wat betreft de herkomstaanduiding van producten;
- MVO (Corporate Social Resposibility): personeel van betrokken bedrijven betrekken bij het stoppen van alle activiteiten met of gelinked aan de illegale nederzettingen;
- Druk op in Israel gevestigde bedrijven en op de Israelische regering 'to respect decent work for all' conform ILO's acht kern-conventies en gespecificeerd in de conclusies van de slotresolutie van de Rio +20 Conferentie.

(**) Zie verslag Amman-workshop juni 2010, waar ABVAKABO en Anan Qadri elkaar troffen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.