vrijdag 11 februari 2011

Mail onze Egyptische Vakbondsvrienden van RETA

Wees solidair met onze Egyptische collega’s – mail hen!
Te meer, nu Mubarak eerder vandaag eindelijk is opgestapt.
 

Vorig jaar juni ontmoette een ABVAKABO-delegatie op een conferentie in Amman een delegatie van de – toen nog de enige – onafhankelijke Egyptische zusterbond RETA o.l.v de voorzitter Kamal Abu Aita. In de huidige ontwikkelingen in Egypte speelt deze bond geen onbelangrijke rol. We ontvingen van Kamal een oproep tot solidariteit. Hieronder volgt de vertaling. Hij vraagt om een solidariteitsboodschap te sturen en hoopt dat zo veel mogelijk mensen van over de hele wereld dat doen.
Stuur een boodschap in het Engels dat je hun strijd steunt aan Reta.union.reta@gmail.com
Hou het eventueel simpel, bijvoorbeeld met: “Dear Kamal, Congratulations that Mubarak is gone! I share your hope and support your ongoing struggle”.

................................................................................

Wees solidair met de strijd van de Egyptische arbeiders
Een oproep van Kamal Abu Aita, voorzitter van de Egyptische onafhankelijke Bond van belastingambtenaren RETAU.

“Wij willen echte internationale vakbondssolidariteit, niet de nep solidariteit van de internationale regeringen. De Internationale solidariteit tussen arbeiders is een alternatief voor de kapitalistische globalisering en militarisering. De Britse en de VS regeringen maken een hoop lawaai over “democratie” en “stop het geweld”, maar de kogels die ons doden zijn gemaakt in de Verenigde Staten. Dit bericht moet de wereld in: het regiem heeft onze communicatiekanalen afgesloten.
Maar solidariteit tussen arbeiders is sterker: het laat zien dat we met elkaar een humanere toekomst kunnen maken. Wij hebben een nieuwe onafhankelijke vakbondsfederatie opgericht met ongeveer 2 miljoen leden  en waarbij vier bonden zijn aangesloten: RETAU, de bond van gepensioneerden, de onafhankelijke onderwijsbond en de bond van werknemers in de gezondheidszorg. Deze nieuwe federatie is opgericht op 25 januari op het Tahrir Plein, en heet de Egyptische Federatie van Onafhankelijk Vakbonden (EFIU). De onafhankelijke bonden zijn hier vanaf het begin bij geweest. We vormden vanaf de eerste dag comité’s om de revolutie te beschermen, terwijl de door de regering gecontroleerde Egyptische Federatie van Vakbonden (ETUF) comité’s om de revolutie neer te slaan vormde. Wij organiseren burgelijke ongehoorzaamheid en moedigen de bevolking aan om op straat te blijven en niet naar het werk te gaan. Deze grootse revolutie heeft nieuwe perspectieven op vrijheden voor arbeiders geopend. Ze wordt ook gekarakteriseerd door eenheid tussen moslims en christenen. Reactionaire krachten proberen haat te zaaien tussen verschillende groepen omdat zij bang zijn voor onze eenheid.
Wij verwerpen alle onderhandelingen met het regiem zolang Mubarak nog niet weg is. We zullen alleen een Comité voor onderhandelingen steunen als Mubarak is afgetreden. U kunt ons helpen. Uw druk op de regering is hulp voor ons.”

Email: reta.union.reta@gmail.com
................................................................................

SOLIDARITY WITH EGYPTIAN WORKERS IN STRUGGLE

An appeal from Kamal Abu Aita, President of the Egyptian independent Property Tax Collectors' Union, RETAU

"We want trade union solidarity, not fake solidarity from international governments. This international workers' solidarity is an alternative to capitalist globalization and militarization.

The British and US governments make a lot of noise about 'democracy' and 'stopping the violence', but the bullets which are killing us are made in the USA. This message must get out: the regime cut off our communications.

But workers' solidarity is stronger: it shows we can make a more humane future together. We have founded a new independent union federation which has around 2 million members and includes four unions: RETAU, the Pensioners' Union, the independent teachers' union and the healthworkers' union.

The new union federation was founded in Tahrir Square on 25 January, it is called the Egyptian Federation of Independent Unions. The independent unions have been here from the beginning.

We formed committees to defend the revolution on the first day, while the government-controlled Egyptian Trade Union Federation was organising committees to smash the revolution.

We are organising civil disobedience and encouraging people to stay in the streets and not go to work. This great revolution has opened new horizons for workers' freedoms.

It is also characterized by unity between Muslims and Christians.
Reactionary forces are trying to stir up sectarian hatreds because they are afraid of this unity.

We reject any negotiations with the regime before Mubarak goes. We will only support a negotiating committee when Mubarak has gone. You can help us. Your pressure on the government will help us."

Email messages of support to:reta.union.reta@gmail.com


Link: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article20198

En zie ook:
Strikes sweep Egypt

http://righttowork.org.uk/2011/02/strikes-sweep-egypt/
Remarks by Kamal Abu 'Eita, Independent General Union of Real Estate Tax Authority Workers (IGURETA)
http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=1096
Human Rights organizations and workers and social movements express solidarity with trade union activist Kamal Abu Aita, 2009 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=113096292505&topic=11117

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.